VAŽNOST OČUVANJA ZDRAVLJA

VAŽNOST OČUVANJA ZDRAVLJA

Učenici petog  razreda OŠ „Čengić Vila I“ podižu svijest o važnosti očuvanja zdravlja.

Nastavnica Nermina Sabljica je sa učenicima pokrenula jedan mali izazov, s ciljem promoviranja društvene odgovornosti. Trenutna situacija zahtijeva društvenu odgovornost koju učenici trebaju da uče i nauče. Odgovornost je brinuti o sebi na pravi način, kao i brinuti o drugima.  Kroz pokrenutu aktivnost je željela potaknuti učenike na djelovanje kojim bi riješili društveni problem. Sve aktivnosti učenici realiziraju na dobrovoljnom principu. Slike o poduzetim aktivnostima govore koliko su naši mali učenici pravi aktivni građani.

#izradimosvojumasku

Želim da pokrenemo jednu malu aktivnost koja će nas učiniti odgovornim građanima naše Bosne i Hercegovine.

Izradimo svoju masku i na taj način zaštitimo svoje zdravlje, ali i zdravlje naše porodice. Ako štitimo našu porodicu, zaštitićemo sve oko nas.

Zadatak je da od materijala kojim raspolažete u svojoj kući izradite masku za člana porodice, ili za sebe. Ovaj zadatak NIJE OBAVEZAN, ali ako vam predstavlja izazov, pridružite se akciji #izradimosvojumasku. U izradi maske pozovite i svoje članove porodice da to radite zajedno. Pošaljite slike procesa izrade i, naravno, sliku maske. Biramo „Naj masku.“ S obzirom da smo iz kulture življenja imali oblast „Odijevanje“  u kojoj smo zaista puno naučili,  neka ovo bude i doprinos našeg znanja povećanju društvene odgovornosti.

Kontakt

Osnovna škola “Čengić-Vila 1” Sarajevo
Dr. Fetaha Bećirbegovića br. 2
71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Tel: 00387 33 678-220, 677-872, 678-285 (biblioteka)
Fax: 00387 33 678-220