„Vrpce od kolaž-papira“

„Vrpce od kolaž-papira“

Naša Ajla Smajilović predlaže da učite boje kroz igru „Vrpce od kolaž-papira“. Za ovu igru je potrebno napraviti ploču sa vrpcama od kolaž-papira i naučiti jednostavna pravila igre.
Pravila igre: Baciti kocku na kolaž. Kad se kocka zaustavi, imenovati boju vrpce na kojoj se zaustavila, nabrojati bića, predmete ili pojavu te boje i reći nešto o nabrojanim pojmovima (npr. žuta boja: banana, kruška, limun, ananas, Sunce…).
Ideja preuzeta iz knjige Velika enciklopedija malih aktivnosti, Zagreb, 2012.

 

 

 

Kontakt

Osnovna škola “Čengić-Vila 1” Sarajevo
Dr. Fetaha Bećirbegovića br. 2
71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Tel: 00387 33 678-220, 677-872, 678-285 (biblioteka)
Fax: 00387 33 678-220