„Zaštita djece u digitalnom okruženju“

28.05.2023.

Dana, 22.5.2023. godine u saradnji sa Udruženjem “CROA” u okviru projekta “Zajedno protiv Cyber nasilja” za učenike VII razreda realizovano je predavanje na temu „Zaštita djece u digitalnom okruženju“.
Realizator edukacije je gospodin Vahidin Đaltur, IT ekspert i sudski vještak iz informacijsko-komunikacijske oblasti, ali i predavač u Centru za edukaciju sudija i tužilaca BiH.
Zahvaljujemo se našim partnerima za ovu izuzetno korisnu edukaciju.