1. mjesto za našu Alejnu Merdović

23.10.2023.

KRG Željezničar je subotu proveo u Visokom na takmičenju u organizaciji KRG Visoko, gdje je naša Alejna Merdović u Nacionalnom programu osvojila 1. mjesto u vježbi bez rekvizita.
Čestitamo našoj Alejni. 👏🏆👍