POŠTOVANI UČENICI,

jedan od ciljeva naše škole da radimo na unapređenju zdravlja učenika. Prema definiciji WHO-a (Svjetske zdravstvene organizacije) ZDRAVLJE je stanje dobrog tjelesnogpsihičkog i društvenog blagostanja.“ Zdravlje se najčešće upotrebljava kao pojam odsustva od bolesti. Neki od uvjeta zdravlja su uravnotežena ishrana, tjelesna aktivnost i higijena.

Ishrana je jedna od potreba čovjeka i treba je zadovoljavati svakodnevno. Kao i svaku drugu potrebu i ishranu moramo planirati i zadovoljavati onda kada treba našem organizmu da osiguramo materije za njegovo funkcionisanje. Jako je važno poznavati pojam zdrave ishrane i razlikovat ga od pojma dijetalne ishrane.

Zdrava ishrana podrazumijeva  optimalan unos kalorija, vitamina, minerala, tekućine u naš organizam.  To je ishrana zdravog čovjeka.

Dijetalna ishrana je ishrana prilagođena potrebama oboljelom organizmu i planira se u zavisnosti od oboljenja.

Naša dužnost i obaveza je planirati prehranu u skladu sa našim potrebama.

Planiranje ishrane je jedan veoma odgovoran i važan zadatak svakog pojedinca, porodice, škole pa i cijelog društva.

Osnovni principi planiranja ishrane su:

  1. Određivanje energetskih potreba.
  2. Raspoređivanje ukupnih energetskih potreba na šest grupa namirnica po procentima.
  3. Odabiranje jedne, dvije ili tri namirnice iz svake grupe i određivanje količine  namirnica na osnovu kalorične (energetske) vrijednosti.
  4. Provjera sadržaja bjelančevina, kalcija, željeza i vitamina u izabranim namirnicama i upoređivanje s dnevnim potrebama.
  5. Ukoliko postoje odstupanja, vrši se zamjena unutar grupe.

Obaveza svih nas je da razvijamo zdrave prehrambene navike i da ne jedemo smo ono što “volimo“ već da u svoj organizam unosimo namirnice koje su u skladu sa trenutnim potrebama našeg organizma. Zdrave prehrambene navike se počinju razvijati davanjem i konzumiranjem različitih namirnica i privikavanjem organizma na različite arome i okuse hrane.

S obzirom da je u posljednje dvije decenije učestalost gojaznosti djece udvostručena Ministarstvo zdravstva je pokrenulo aktivnosti na implementaciji Projekta „Prevencija gojaznost kod djece i adolescenata sa područja Kantona Sarajevo.“

Projekat se počeo implementirati od januara 2008.godine u saradnji sa KCUS – Pedijatriskom klinikom, JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo – Služba školske medicine i Služba porodične medicine, kao i Ministarstvom obrazovanja i nauke Kantona Sarajevo – osnovne škole sa područja Kantona Sarajevo.

Projekat ima za cilj da prevenira gojaznost kod djece i adolescenata u Kantonu Sarajevo jer  gojaznost predstavlja rizik za mnoga masovna nezarazna oboljenja.

Ako želite napraviti analizu svojih prehrambenih navika, pomoći će vam savjeti iz brošure Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo koju možete preuzeti ovdje:

TO JE ONO PRAVO, DA SE HRANIŠ ZDRAVO

U sklopu projekta osnovnim školama su dostavljeni jelovnici zdrave prehrane za djecu:

Jelovnik zdrave ishrane za dob 5 do 7 godina

Jelovnik zdrave ishrane za dob 8 do 10 godina

Jelovnik zdrave ishrane za dob 12 do 14 godina

Zanimljive činjenice o doručku:

  • obnavlja šećer u krvi,
  • povećava kreativnost, koncentraciju i pamćenje,
  • preskačući doručak smanjuje se psihička i tjelesna sposobnost,
  • potpomaže održavanju tjelesne težine,
  • doručak utječe na dobro raspoloženje i smanjuje stres; djeca koja doručkuju brže i jasnije misle, lakše rješavaju probleme i strpljivija su.