R.B.

NAZIV SLOBODNE

AKTIVNOSTI (sekcije)

 Ime i prezime nositelja aktivnosti

A KULTURNO – UMJETNIČKE
1. Lutkarska sekcija Enisa Kubat
2. Plesna sekcija Belma Softić
3. Likovna radionica „Duga“ Rejhana Markanović
4. Recitatorska sekcija Arijana Behremović
5. Dramska sekcija Jasna Bajrić-Ljubunčić
6. Literarna sekcija-mlađi uzrast Selma Šurković
7. Likovna sekcija Majo Pavlović
8. Vokalna sekcija Adelita Kadić
9. Orkestar Adelita Kadić
10. Sarajevski dječaci Adelita Kadić
11. Dramska sekcija Đuliman Raza
12. Literarna sekcija Amila Džajić-Dervišević
13. Recitatorska sekcija Niaza Imamović-Korjenić
14. Klub ljubitelja knjige Maida Kruščica
15. Novinarska sekcija Azra Rizvanbegović
16. Fotografske priče Azra Neimarlija
B TEHNIČKE I NASTAVNE
1. Mislionica Maja Ključo
2. Građevinsko-modelarska Aida Kvrgić
3. Micro:bit Enisa Pleh
4. Saobraćajna sekcija Amila Kalamujić
5. Historijska sekcija
6. Geografska sekcija Selma Ćosić
7. Turski jezik Đenana Kadrić
C SPORTSKE
1. Šahovska sekcija (od V do IX razreda) Dženan Liska
2. Šahovska sekcija (od I do IV razreda) Azra Sadagić
3. Košarkaška sekcija Adnan Vefić
4. Odbojkaška sekcija Hikmet Mahmutović
D OSTALE
1. Planinarska sekcija Amila Curo
2. Zdravstvena sekcija Almasa Halvadžija
3. Izviđači Lela Samardžić-Katavić
6. Crveni križ Vildana Jugo
7. Crveni križ Elma Radončić
8. Mala škola poduzetništva Nermina Sabljica