Sekcije

TERMINI ODRŽAVANJA SEKCIJA

Za školsku 2019/2020. godinu

R.B NAZIV SLOBODNE AKTIVNOSTI (sekcije) Termin održavanja Ime i prezime nositelja aktivnosti
A
1. Čuvari narodnog blaga Ponedjeljak – 11,35 Amila Curo
2. Lutkarska Ponedjeljak – 11,35 Enisa Kubat
3. Ritmička Srijeda – 11,35 Belma Softić
4. Dramska Utorak – 11,35 Jasna Bajrić – Ljubunčić
5. Literarna Ponedjeljak – 11,35 Amela Žunić
6. Recitatorska Srijeda – 11,35 Arijana Behremović
7. Likovna Četvrtak – 11,35 Rejhana Markanović
8. Sarajevski dječaci Ponedjeljak – 11,35                                      Utorak – 11,35 Adelita Kadić
9. Strip Ponedjeljak – 17,55 Majo Pavlović
10. Likovna Četvrtak – 17,55 Majo Pavlović
11. Vokalna Utorak – 17,05 Adelita Kadić
12. Orkestar Ponedjeljak – 17,55 Adelita Kadić
13. Dramska Četvrtak – 17,55 Raza Đuliman
14. Literarna Četvrtak – 17,55 Jasminka Kantar Batinić
15. Recitatorska Četvrtak – 17,55 Niaza Imamović Korjenić
16. Klub ljubitelja knjige i filma Utorak – 18,00 Sanela Čolpa
17. Novinarska Utorak – 17,55 Azra Rizvanbegović
18. Folklor Naknadno će se upisati termin
19. Fotografska Četvrtak – 17,55 Azra Neimarlija
B
1. Mislioci Ponedjeljak – 11,35 Maja Ključo
2. Građevinsko-modelarska Četvrtak – 17,55 Asmir Zukić
3. Micro:bit Četvrtak – 18,00 Enisa Pleh
4. Informatička – web dizajn Ponedjeljak – 18,00 Dženan Liska
5. Saobraćajna Četvrtak – 18,00 Edita Čaušević
6. Historijsko – muzeološka Četvrtak – 18,00 Edina Bišćević Režić
7. Geografska Četvrtak – 18,00 Selma Ćosić
8. Deutsch ABC Četvrtak – 11,35 Amra Šahbegović
9. Engleski jezik Utorak – 11,35 Ajša Šarić
10. Turski jezik Srijeda – 11,35 Đenana Kadrić
C
1. Šahovska Četvrtak-11,35 Dragan Mališ
2. Nogomet Ponedjeljak – 17,05 Dragan Mališ
3. Sportska Utorak – 17,05 Zlata Kafedžić
4. Plesna Srijeda – 11,35 Dijana Pelidija
5. Odbojkaška Petak – 17,55 Aldin Ferić
6. Odbojkaška Utorak – 17,55 Adnan Vefić
D
1. Ekološka Utorak – 11,35 Alma Gotovac
2. Izviđači Srijeda – 11,35 Lela Samardžić-Katavić
3. Zdravstvena Srijeda – 11,35 Almasa Halvadžija
4. Crveni križ Četvrtak – 11,35 Vildana Jugo
5. Ekološka/Crveni križ Četvrtak – 17,55 Elma Radončić
6. Zdravstvena Ponedjeljak – 11,35 Rezija Hasanić
7. Projekt građanin Srijeda – 18,00 Belma Bešlić

Kontakt

Osnovna škola “Čengić-Vila 1” Sarajevo
Dr. Fetaha Bećirbegovića br. 2
71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Tel: 00387 33 678-220, 677-872, 678-285 (biblioteka)
Fax: 00387 33 678-220