Sekcije

TERMINI ODRŽAVANJA SEKCIJA

Za školsku 2017/2018. godinu

R.B NAZIV SLOBODNE AKTIVNOSTI (sekcije) Termin održavanja Prostor u kojem se održava sekcija Ime i prezime nositelja aktivnosti
A
1. Čuvari narodnog blaga Petak-11,35 Likovna kultura Amila Curo
2. Lutkarska Četvrtak-11,35-12,20 Mala učionica Enisa Kubat
3. Ritmička Srijeda-11,35-12,20 Hol Jasna Bajrić-Ljubunčić
4. Dramska Utorak-11,35 Kabinet njemačkog Zlata Kafedžić
5. Literarna (mlađi uzrast) Četvrtak-11,35-12,20 MAT-II Selma Šurković
6. Recitatorska Srijeda-11,35-12,20 Biologija Arijana Behremović
7. Likovna Četvrtak-11,35 Kabinet biologije Rejhana Markanović
8. Sarajevski dječaci Petak-11,35-12,20 Kabinet muzičkog K. Puketa
10. Strip Četvrtak-17,05 Likovna kultura Majo Pavlović
11. Likovna Srijeda-17,05 Likovna kultura Majo Pavlović
12. Vokalna Četvrtak-17,05-18,40 Kabinet muzičkog K. Puketa
13. Orkestar Ponedjeljak-17,05 Kabinet muzičkog K. Puketa
14. Dramska Utorak-17,00-17,45 Hol Aida Droca
15. Literarna Četvrtak-17,05-17,55 Engleski jezik Jasminka Kantar-Batinić
16. Recitatorska Četvrtak-16,15-17,00 BHS3 Niaza Imamović-Korjenić
17. Klub ljubitelja knjige i filma Utorak-11:35 Biblioteka Tarik Alimanović
18. Novinarska Utorak-17,55- 18,40 BHS2/Informatika Azra Rizvanbegović
19. Mali folklor Utorak-11:35 Hol Lela Samardžić-Katavić
20. Fotografska Petak-17,05-17,55 Engleski jezik Azra Neimarlija
21. Folklor – stariji Ponedjeljak-18,00-18,45 Hol Enisa Luboder
22. Organizacija kulturno-umjetničkog života Belma Softić
B
1. Mali modelari Ponedjeljak-16,15-17,50 Boravak prizemlje Maja Ključo
2. Matematička Ponedjeljak-11,35-12,20 Mala učionica Enisa Luboder
3. Dodatna iz matematike (V razred) 15,25-16,10 Matematika I Said Krantić
4. Dodatna iz fizike (VIII razred) Utorak-10,45-11,30 e-učionica I Alma Fazlagić
5. Dodatna iz informatike Utorak-17:50 Informatika Aida Pašalić
6. Građevinsko-modelarska Utorak-17,55 Kabinet tehničkog Asmir Zukić
7. Saobraćajna 17,05-17,55 Geografija Amila Kalamujić
8. Historijsko-muzeološka Četvrtak-18,55-19,40 Historija Zvjezdana Marčić-Matošović
9. Geografska Utorak-17,55-18,40 Geografija Nusreta Fetahović
10. Njemački jezik Utorak-17,55-18,40 Njemački jezik Đenita Katović
11. Njemački j. Deutsch ABC Srijeda-12:40 e-učionica Mirha Fejzić
12. Turski jezik Petak-11,35-12,20 Kabinet tehničkog Đenana Kadrić
C
1. Šahovska Četvrtak-11,35 Učionica I1 Dragan Mališ
2. Nogomet Četvrtak-17,05 Sala Dragan Mališ
3. Odbojkaška (mlađi uzrast) Srijeda-17,05-17,50 Sala Ferida Tarić
4. Košarkaška sekcija Utorak-17,55-18,40 Sala Hikmet Mahmutović
5. Plesna Ponedjeljak-11,35-12,20 Produženi boravak I Amela Žunić
6. Odbojkaška Srijeda-17,55

Četvrtak-17,55

Sala Amra Sirbubalo
D
1. Ekološka (mlađi) Utorak-11,35-12,20 Kabinet hemije Alma Gotovac
2. Izviđači Četvrtak-11,35 Hemija Lela Samardžić-Katavić
3. Zdravstvena (mlađi uzrast) Srijeda-11,35-12,20 Kabinet tehničkog Almasa Halvadžija
4. Crveni križ Petak-11,35-12,20 Mala učionica Vildana Jugo
5. Eko kreativci Srijeda-17,05-17,50 BHS1 Raza Đuliman
6. Ekološka/Crveni križ Četvrtak-17,55-18,40 Kabinet biologije Elma Radončić
7. Zdravstvena Četvrtak-17,55-18,40 Čitaonica Rezija Hasanić
8. Projekt građanin Utorak-18,55-19,40 Historija Zvjezdana Marčić-Matošović

Kontakt

Osnovna škola “Čengić-Vila 1” Sarajevo
Dr. Fetaha Bećirbegovića br. 2
71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Tel: 00387 33 678-220, 677-872, 678-285 (biblioteka)
Fax: 00387 33 678-220