Sekcije

 

  R.B.

NAZIV SLOBODNE

AKTIVNOSTI (sekcije)

 Ime i prezime nositelja aktivnosti

AKULTURNO – UMJETNIČKE
1.Lutkarska sekcijaEnisa Kubat
2.Plesna sekcijaBelma Softić
3.Likovna radionica „Duga“Rejhana Markanović
4.Recitatorska sekcijaArijana Behremović
5.Dramska sekcijaJasna Bajrić-Ljubunčić
6.Organizacija kulturno-umjetničkog života (razredna)Selma Šurković
7.Organizacija kulturno-umjetničkog života (predmetna)Amila Džajić-Dervišević / Niaza Imamović-Korjenić/ Alma Bogilović-Salić
8.Škola stripaMajo Pavlović
9.Vokalna sekcijaAdelita Kadić/Irma Hastor
10.OrkestarAdelita Kadić/Irma Hastor
11.Sarajevski dječaciAdelita Kadić/Irma Hastor
12.Dramska sekcijaĐuliman Raza
13.Literarna sekcijaAmila Džajić-Dervišević
14.Recitatorska sekcijaNiaza Imamović-Korjenić
15.Klub ljubitelja knjigeČolpa Sanela
16.Novinarska sekcijaAzra Rizvanbegović
BTEHNIČKE I NASTAVNE
1.MislionicaMaja Ključo
2.Građevinsko-modelarskaEdita Čaušević
3.Micro:bitEnisa Pleh
4.Saobraćajna sekcijaAmila Kalamujić
5.Historijska sekcijaHatidža Dedović
6.Geografska sekcijaSelma Ćosić
7.Turski jezikĐenana Kadrić
8.Web dizajnDženan Liska
CSPORTSKE
1.Šahovska sekcijaDragan Mališ
2.Košarkaška sekcijaAdnan Vefić
3.Odbojkaška sekcijaHikmet Mahmutović
DOSTALE
1.Ekološka sekcijaRezija Hasanić
2.Ekološka sekcijaAlma Gotovac
3.Planinarska sekcijaAmila Curo/ Selma Šurković
4.Zdravstvena sekcijaAlmasa Halvadžija
5.IzviđačiLela Samardžić-Katavić
6.Crveni križVildana Jugo
7.Crveni križElma Radončić
8.CIVITASNermina Sabljica

Kontakt

Osnovna škola “Čengić-Vila 1” Sarajevo
Dr. Fetaha Bećirbegovića br. 2
71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Tel: 00387 33 678-220, 677-872, 678-285 (biblioteka)
Fax: 00387 33 678-220