Sekcije

 

  R.B.

NAZIV SLOBODNE

AKTIVNOSTI (sekcije)

 Ime i prezime nositelja aktivnosti

AKULTURNO – UMJETNIČKE
1.Lutkarska sekcijaEnisa Kubat
2.Plesna sekcijaBelma Softić
3.Likovna radionica „Duga“Rejhana Markanović
4.Recitatorska sekcijaArijana Behremović
5.Dramska sekcijaJasna Bajrić-Ljubunčić
6.Literarna sekcija-mlađi uzrastSelma Šurković
7.Likovna sekcijaMajo Pavlović
8.Vokalna sekcijaAdelita Kadić
9.OrkestarAdelita Kadić
10.Sarajevski dječaciAdelita Kadić
11.Dramska sekcijaĐuliman Raza
12.Literarna sekcijaAmila Džajić-Dervišević
13.Recitatorska sekcijaNiaza Imamović-Korjenić
14.Klub ljubitelja knjigeMaida Kruščica
15.Novinarska sekcijaAzra Rizvanbegović
16.Fotografske pričeAzra Neimarlija
BTEHNIČKE I NASTAVNE
1.MislionicaMaja Ključo
2.Građevinsko-modelarskaAida Kvrgić
3.Micro:bitEnisa Pleh
4.Saobraćajna sekcijaAmila Kalamujić
5.Historijska sekcija 
6.Geografska sekcijaSelma Ćosić
7.Turski jezikĐenana Kadrić
CSPORTSKE
1.Šahovska sekcija (od V do IX razreda)Dženan Liska
2.Šahovska sekcija (od I do IV razreda)Azra Sadagić
3.Košarkaška sekcijaAdnan Vefić
4.Odbojkaška sekcijaHikmet Mahmutović
DOSTALE
1.Planinarska sekcijaAmila Curo
2.Zdravstvena sekcijaAlmasa Halvadžija
3.IzviđačiLela Samardžić-Katavić
6.Crveni križVildana Jugo
7.Crveni križElma Radončić
8.Mala škola poduzetništvaNermina Sabljica

Kontakt

Osnovna škola “Čengić-Vila 1” Sarajevo
Dr. Fetaha Bećirbegovića br. 2
71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Tel: 00387 33 678-220, 677-872, 678-285 (biblioteka)
Fax: 00387 33 678-220