Sekcije

TERMINI ODRŽAVANJA SEKCIJA

R.B NAZIV SLOBODNE AKTIVNOSTI (sekcije) Termin održavanja Ime i prezime nositelja aktivnosti
A
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
B
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
C
1.
2.
3.
4.
5.
6.
D
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Kontakt

Osnovna škola “Čengić-Vila 1” Sarajevo
Dr. Fetaha Bećirbegovića br. 2
71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Tel: 00387 33 678-220, 677-872, 678-285 (biblioteka)
Fax: 00387 33 678-220