Udžbenici

SPISAK UDŽBENIKA ZA ŠKOLSKU 2017/2018. GODINU

 

Razred Nastavni

predmet

Naziv udžbenika/

radne sveske/priručnika

Ime i prezime autora Izdavačka kuća

I

Bosanski jezik Maštalica I i II Zehra Hubijar Bosanska riječ
Engleski jezik First Friends 1 Susan Lannuzzi Oxford University Press
Matematika Matematika, r. udžbenik Eldina Dizdar Bosanska knjiga
Moja okolina Moja okolina Lugavić, Pašić Bosanska knjiga
Muzička/Glazbena kultura Muzička kultura Selma Ferović Sarajevo Publishing
Likovna kultura Likovna kultura M. Hrvanović , I. Jovanović Bosanska knjiga
Vjeronauka Vjeronauka 1 Ibrahim Begović El Kalem

II

Bosanski jezik Čitanka Zehra Hubijar Tugra, Sarajevo
Matematika Matematika Eldina Dizdar Bosanska knjiga
Moja okolina Moja okolina Samira Lugavić, Mediha Pašić Bosanska knjiga
Muzička/Glazbena kultura Muzička kultura Esad Šuman Bosanska knjiga
Vjeronauka Vjeronauka 2 Muamer Tinjak El Kalem

III

Bosanski jezik Čitanka Zehra Hubijar Bosanska riječ
Matematika Matematika Boško Jagodić Sarajevo Publishing
Moja okolina Moja okolina Mediha Pašić Bosanska knjiga
Muzička/Glazbena kultura Muzička kultura Esad Šuman Bosanska knjiga
Engleski jezik Family and Friends I, Class Book Naomi Simmons Oxford-Šahinpašić
Vjeronauka Vjeronauka 3 M. Pleh, M. Tinjak El Kalem

IV

Bosanski jezik Čitanka Zehra Hubijar Bosanska riječ Sarajevo
Matematika Matematika Boško Jagodić Sarajevo Publishing
Moja okolina Moja okolina Samira Lugavić Bosanska knjiga
Muzička/Glazbena kultura Muzička kultura Selma Ferović Sarajevo Publishing
Engleski jezik Dip In 4 Vasić, Kazazović Sarajevo Publishing
Vjeronauka Vjeronauka 4 H. Ništović, I. Ništović El Kalem

V

Bosanski, hrvatski, srpski jezik i književnost Čitanka

„Svezame, otvori se“ Bosanski jezik

Grupa autora (Begagić…)

Refik Bulić

Sezam

Bosanska riječ, Tuzla

Matematika Matematika Atija Fako Bosanska riječ, Sarajevo
Priroda Priroda Zijad Numić i Naida Vidović Bosanska riječ Sarajevo
Društvo Društvo Enisa Kulašin Bosanska knjiga, Tuzla
Muzička/Glazbena kultura Muzička kultura Senad Kazić Bosanska knjiga, Tuzla
Likovna kultura Likovna kultura Jasna Mujkić Sarajevo Publishing
Osnovi tehnike Osnovi tehnike Milan Cvjetinović i Sulejman Ljubović Bosanska riječ
Kultura življenja Kultura življenja 5-6 Subhija Kapić Bosanska riječ, Tuzla
Engleski jezik Dip In 5 M.Vasić, Z. Kazazović

M.Mardešić

Sarajevo Publishing
Vjeronauka Vjeronauka 5 M. Prljača El Kalem

VI

Bosanski, hrvatski, srpski jezik i književnost Čitanka
Naš jezik
Zejćir Hasić
Ismeta i Amira Džibrić
Bosanska riječ, Tuzla
Bosanska riječ, Tuzla
Matematika Matematika Edin Galijatović, Robert Onodi Bosanska riječ, Tuzla
Engleski jezik Engleski jezik, prvi strani jezik, udžbenik Tom Hutchinson Šahinpašić
Njemački jezik Njemački jezik 6, drugi strani jezik Zlata Maglajlija Bosanska riječ, Sarajevo
Dječija knjiga, Sarajevo
Historija/Povijest Historija 6 Izet Šabotić, Mizra Čehajić NAM, Tuzla
Geografija/Zemljopis Geografija Enisa Kulašin Bosanska knjiga, Sarajevo
Muzička/Glazbena kultura Muzička kultura Senad Kazić Bosanska knjiga, Sarajevo
Likovna kultura Likovna kultura 6 Admir Mujkić Sarajevo Publishing
Tehnička kultura Tehnička kultura Milan Cvjetinović i Sulejman Ljubović Bosanska riječ, Sarajevo
Dječija knjiga, Sarajevo
Biologija Biologija 6 Mehmed Bašić Nam, Tuzla
Informatika Informatika 6 Lejla Dizdarević Sarajevo, Publishing
Vjeronauka Vjeronauka 6 E. Grabus, M. Bašić… El Kalem
Turski jezik Haydi Türkçe öğrenelim 1 Hayati Develi Yunus emre Enstitüsü, Vrijeme Zenica

VII

Bosanski, hrvatski, srpski jezik i književnost Svezame, otvori se!
Bosanski jezik 7
Grupa autora (E. Brulić…)
Almira Hadžihrustić
Sezam, Sarajevo
Sarajevo, Publishing
Matematika Matematika Atija Fako Bosanska riječ, Tuzla
Engleski jezik Engleski jezik, prvi strani jezik Tom Hutchinson Šahinpašić
Njemački jezik Njemački jezik (drugi strani jezik) Zlata Maglajlija Bosanska riječ, Sarajevo
Dječija knjiga, Sarajevo
Historija/Povijest Historija 7 Azerina Muminović i Safet Muminović Svjetlost, Sarajevo
Geografija/Zemljopis Geografija 7 Muriz I. Spahić, Haris Jahić Sarajevo Publishing
Muzička/Glazbena kultura Muzička kultura Senad Kazić Bosanska knjiga, Sarajevo
Likovna kultura Likovna kultura 7 Admir Mujkić Sarajevo Publishing
Tehnička kultura Tehnička kultura – Udžbenik za sedmi razred devetogodišnje osnovne škole Samir Arapčić, Nijaz Brajlović Svjetlost, Sarajevo
Biologija Biologija – udžbenik za sedmi razred devetogodišnje osnovne škole Zijad Numić, Naida Vidović Dječija knjiga,
Bosanska riječ, Sarajevo
Informatika Informatika – Udžbenik za sedmi razred devetogodišnje osnovne škole Lejla Dizdarević Sarajevo Publishing
Fizika Fizika za VII razred devetogodišnjeg obrazovanja Fahreta Sijerčić Sarajevo Publishing
Turski jezik Haydi Türkçe öğrenelim 2 Hayati Develi Yunus emre Enstitüsü, Vrijeme Zenica
Vjeronauka Vjeronauka 7 Š. Sulejmanović… El Kalem

VIII

Bosanski, hrvatski, srpski jezik i književnost Čitanka, Svezame, otvori se!

Bosanski jezik

grupa autora (Ibrahimović..) Hadžihrustić Sezam, Sarajevo

Sarajevo Publishing

Matematika Matematika 8 Aleksandra Junuzović Sarajevo Publishing
Engleski jezik Project 4
Student’s Book
Tom Hutchinson Šahinpašić, Oxford University Press
Njemački jezik Njemački jezik Z. Maglajlija B. riječ, D. knjiga
Historija/Povijest Historija 8 Hasičić Sarajevo Publishing
Geografija/Zemljopis Geografija 8 S. Kulenović Vrijeme, Nam
Muzička/Glazbena kultura Muzička kultura 8 Senad Kazić Bosanska knjiga, Sarajevo
Likovna kultura Likovna kultura 8 Admir Mujkić Sarajevo Publishing
Tehnička kultura Tehnička kultura 8 S. Selimović Sarajevo Publishing
Biologija Biologija 8 Dženisa Buljugić Sarajevo Publishing
Fizika Fizika 8 H. Muratović, N. Gabela Grafex Mostar
Hemija Hemija 8 M. Musić – N. Miličević Sarajevo Publishing
Turski jezik Haydi Türkçe öğrenelim 3 Hayati Develi Yunus emre Enstitüsü, Vrijeme Zenica
Vjeronauka Vjeronauka 8 E. Grabus… El Kalem

IX

Historija/Povijest Historija Šabotić Vrijeme
Bosanski, hrvatski, srpski jezik i književnost Naš jezik

Čitanka

Džibrić

A. Verlašević

Dječija knjiga, B. Riječ; Vrijeme, Nam
Matematika Matematika Š. Arslanagić Dječija knjiga, B. riječ
Biologija Biologija Begić, Halilović Bosanska knjiga
Muzička/Glazbena kultura Muzička kultura R. Hodžić Vrijeme, Nam
Hemija Hemija N. Miličević, M. Musić Sarajevo Publishing
Engleski jezik Challenges 4 Grupa autora Buybook
Njemački jezik Njemački jezik Z. Maglajlija Dječija knjiga, B. riječ
Tehnička kultura Tehnička kultura Ć. Ahmetović Nam, Vrijeme
Fizika Fizika N. Gabela, H. Muratović Grafex
Likovna kultura Likovna kultura J. Mujkić Sarajevo Publishing
Geografija/Zemljopis Geografija G. Zupančić Nova dječija knjiga
Turski jezik Haydi Türkçe öğrenelim 4 Hayati Develi Yunus emre Enstitüsü, Vrijeme Zenica
Vjeronauka Vjeronauka E. Grabus… El Kalem