Vijeće roditelja

Predstavnici vijeća roditelja

Školske 2017/2018. godine

KRITERIJI ZA IZBOR ČLANOVA U VIJEĆE RODITELJA

  • KOMUNIKATIVAN/NA
  • ISKUSAN/NA, PREDAN/NA I MOTIVIRANI HUMANISTA
  • UVAŽAVAN/NA U ZAJEDNICI
  • SPREMAN/NA DA ODVOJI DOVOLJNO VREMENA ZA RAD U VIJEĆU RODITELJA
  • SPREMAN/NA DA DJELUJE U ZAKONSKIM OKVIRIMA

VIJEĆA RODITELJA SU EFIKASNA AKO:

  • AKO ODRŽAVAJU KONTINUITET ČLANSTVA I KONTINUITET RADA (DIO PREDSTAVNIKA U VIJEĆU RODITELJA KOJI SU DOBRO RADILI, REDOVNO DOLAZILI POŽELJNO JE DA OSTANU ZBOG KONTINUITETA, A ONI KOJI SU IZOSTAJALI I NISU SVOJIM RADOM DALI DOPRINOS, TREBAJU BITI ZAMIJENJENI)
  • AKO IMAJU POZITIVAN I KONSTRUKTIVAN STAV
  • AKO PRONAĐU NAJBOLJI NAČIN KOMUNIKACIJE SA NASTAVNICIMA, UPRAVOM ŠKOLE I LOKALNOM ZAJEDNICOM
  • AKO OSIGURAJU ODREĐENU VRSTU PARTNERSTVA I RAZMJENU INFORMACIJA SA MINISTARSTVOM OBRAZOVANJA I NAUKE
  • VIJEĆE RODITELJA JEDNE ŠKOLE TREBA KOMUNICIRATI SA  KOORDINACIONIM TIJELOM UDRUŽENJA VIJEĆA RODITELJA KANTONA SARAJEVO KOJE ĆE ZASTUPATI NJIHOVA STAJALIŠTA.

Kontakt

Osnovna škola “Čengić-Vila 1” Sarajevo
Dr. Fetaha Bećirbegovića br. 2
71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Tel: 00387 33 678-220, 677-872, 678-285 (biblioteka)
Fax: 00387 33 678-220