PREDSTAVNICI VIJEĆA RODITELJA

 

KRITERIJI ZA IZBOR ČLANOVA U VIJEĆE RODITELJA

  • KOMUNIKATIVAN/NA
  • ISKUSAN/NA, PREDAN/NA I MOTIVIRANI HUMANISTA
  • UVAŽAVAN/NA U ZAJEDNICI
  • SPREMAN/NA DA ODVOJI DOVOLJNO VREMENA ZA RAD U VIJEĆU RODITELJA
  • SPREMAN/NA DA DJELUJE U ZAKONSKIM OKVIRIMA

 

VIJEĆA RODITELJA SU EFIKASNA AKO:

  • AKO ODRŽAVAJU KONTINUITET ČLANSTVA I KONTINUITET RADA (DIO PREDSTAVNIKA U VIJEĆU RODITELJA KOJI SU DOBRO RADILI, REDOVNO DOLAZILI POŽELJNO JE DA OSTANU ZBOG KONTINUITETA, A ONI KOJI SU IZOSTAJALI I NISU SVOJIM RADOM DALI DOPRINOS, TREBAJU BITI ZAMIJENJENI)
  • AKO IMAJU POZITIVAN I KONSTRUKTIVAN STAV
  • AKO PRONAĐU NAJBOLJI NAČIN KOMUNIKACIJE SA NASTAVNICIMA, UPRAVOM ŠKOLE I LOKALNOM ZAJEDNICOM
  • AKO OSIGURAJU ODREĐENU VRSTU PARTNERSTVA I RAZMJENU INFORMACIJA SA MINISTARSTVOM OBRAZOVANJA I NAUKE
  • VIJEĆE RODITELJA JEDNE ŠKOLE TREBA KOMUNICIRATI SA  KOORDINACIONIM TIJELOM UDRUŽENJA VIJEĆA RODITELJA KANTONA SARAJEVO KOJE ĆE ZASTUPATI NJIHOVA STAJALIŠTA.