Asocijacija XY je finalizirala brošuru o prevenciji nasilja i prevazilaženju nedoumica u periodu adolescencije pod nazivom Dnevnik jedne djevojke.

Nakon dugogodišnjeg rada s mladima Dajana Cvjetković je mišljenja da je ovoj populacijskoj skupini najbolje pristupiti iz ugla njihovih vršnjaka i na taj način prenijeti poruke i educirati ih o životnim temama na koje ne mogu dobiti odgovor iz svoje bliske okoline.

„Glavna junakinja Dnevnika prolazi kroz turbulentan ali i zanimljiv period života, adolescenciju. Pohađa gradsku sarajevsku školu, redovno šeta Vilsonovim, koristi facebook i ne slaže se sa mišljenjem roditelja. Ali za razliku od svojih vršnjaka ona analizira prepreke sa kojima se susreće, traži dodatna objašnjenja ali pravi i greške te snosi posljedice“, kazala je koordinatorica projekta i liderica programa seksualno i reproduktivno zdravlje i prava Dajana Cvjetković.

Dnevnik jedne djevojke je kreiran kroz projekat “Aktivizmom mladih protiv nasilja” u Općini Novo Sarajevo koji se realizuje u sklopu UNDP-ovog projekta „Jačanje lokalne demokratije/demokracije IV – LOD IV“.

U prilogu je slika naslovnice brošure, ali i linkovi s kojih možete preuzeti brošure Dnevnik jedne djevojke i Dnevnik jednog momka.


Dnevnik jedne djevojke

(publikacija namijenjena učenicima/učenicama, ali i roditeljima/roditeljkama)

Dnevnik jednog momka

(publikacija namijenjena učenicima/učenicama, ali i roditeljima/roditeljkama)