Javne nabavke

Pretraga

Osnovni elementi ugovora


DOKUMENTI:
  1. ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača za dostavu hrane, pića i srodnih proizvoda (20.09.2017.)
  2. ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku užina za učenike škole (22.09.2017.)
  3. ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača za izvođenje radova na rekonstrukciji krova, fasade i dijela prozora na objektu škole (06.07.2017.)
  4. OKVIRNI SPORAZUM o sukcesivnoj isporuci užina za učenike škole (26.09.2017.)
  5. OKVIRNI SPORAZUM o sukcesivnoj isporuci hrane, pića i srodnih prizvoda (28.09.2017.)
  6. UGOVOR o izvođenje radova na tekućem održavanju krova, fasade i dijela prozora na objektu škole (07.08.2017.)
  7. UGOVOR za javnu nabavku kancelarijskog materijala (28.12.2017.)
  8. PLAN javnih nabavki za 2018. godinu