Uposlenici

 v.d. direktora

 
  Asmir Zukić

 Sekretar

Mirela Tucak

Stručni saradnici

Pedagog-psiholog                                                                                             Bibliotekar

                             
 Aida Muminović                                                       Elmedina Čorbić                          Sanela Čolpa

Nastavnici razredne nastave

                

Arijana Behremović I-1                  Vildana Jugo I-2                                Zlata Kafedžić I-3

               

Almasa Halvadžija I-4                   Amela Žunić II-1                            Amila Curo II-2

               

Enisa Kubat II-3                             Dragan Mališ III-1                             Rejhana Markanović III-2

               

Lela Samardžić-Katavić III-3         Maja Ključo IV-1                            Belma Softić IV-2

       

Jasna Bajrić-Ljubunčić IV-3         Alma Gotovac IV-4

Nastavnici predmetne nastave

         

Jasminka Kantar-Batinić BJK/HJK/SJK            Raza Đuliman  BJK/HJK/SJK                        Azra Rizvanbegović  BJK/HJK/SJK              Niaza Imamović-Korjenić BJK/HJK/SJK

           

 Amila Dervišević-Džajić BJK/HJK/SJK          Ajša Šarić, Engleski jezik               Azra Neimarlija, Engleski jezik        Selma Islamović-Karavdić, Engleski jezik

                 

  Irena Đurković, Engleski jezik         Sabina Udvinčić,Engleski jezik      Đenita Katović,Njemački jezik            Amra Šahbegović,Njemački jezik

               

Đenana Kadrić, Turski jezik            Mirsad Dumanjić, Matematika              Said Krantić, Matematika                  Mirela Piljević, Matematika 

               

 Adisa Ličina-Žilić, Matematika          Amir Cero, Fizika                              Alma Fazlagić, Fizika                           Alen Delmanović, Informatika

                

Dženan Liska, Informatika         Edita Gluhačević, Tehnička kultura      Edita Čaušević, Tehnička kultura      Enisa Pleh, Informatika/Tehnička kultura   

                

 Rezija Hasanić, Biologija                Elma Radončić, Biologija                Šefik Dželović, Biologija              Nermina Sabljica, Hemija/Kultura življenja

           

 Remza Šljivo, Hemija                       Hikmet Mahmutović, Tjelesni i zdravstveni odgoj   Adnan Vefić, Tjelesni i zdravstveni odgoj   Aldin Ferić, Tjelesni i zdravstveni odgoj

                 

Irma Hastor, Muzička kultura                Veseli Ajdin, Muzička kultura          Majo Pavlović, Likovna kultura        Faruk Muhić, Vjeronauka

 

          

Anesa Slinić, Vjeronauka                                         Darko Šlipogor,Katolički vjeronauk             Senja Mahinić, Historija                        Almira Hadžić-Gološ, Geografija/ Društvo/ Islamska vjeronauka   

     

Selma Ćosić, Geografija                       Belma Bešlić, Građansko obrazovanje

Nastavnici u produženom boravku

        

       Aida Čaušević                                   Alma Peljto                                          Melisa Hujić

Pomoćno i tehničko osoblje

              

        Zeno Rahić, domar                       Fuad Ušanović, noćni čuvar                  Huso Demir, noćni čuvar              Bahra Mehanović, servirka

           

Fatima Sarajkić, kuharica              Zumra Šabanija, spremačica      Mehdija Ćehović, spremačica        Meliha Rahić, spremačica

          

Edisa Pilav, spremačica                    Merdita Duro, spremačica              Sabina Fako, spremačica

Asistenti u nastavi

   

Elma Džekman                                   Džana Živojević

Kontakt

Osnovna škola “Čengić-Vila 1” Sarajevo
Dr. Fetaha Bećirbegovića br. 2
71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Tel: 00387 33 678-220, 677-872, 678-285 (biblioteka)
Fax: 00387 33 678-220