Uposlenici

 Direktor

                                                                                                                              

  Asmir Zukić                                          

 

 Sekretar

Mirela Tucak

Stručni saradnici

Pedagog-psiholog                                                                                             Bibliotekar

                             
Aida Muminović                                                     Elmedina Čorbić                        Sanela Čolpa

Nastavnici razredne nastave

                  

Belma Softić I-1                                 Maja Ključo I-2                                Alma Gotovac I-3

           

Arijana Behremović II-1           Vildana Jugo II-2              Jasna Bajrić-Ljubunčić II-3       Almasa Halvadžija II-4

              

Selma Šurković III-1                         Amila Curo III-2                            Enisa Kubat III-3

               

Azra Sadagić IV-1                             Rejhana Markanović IV-2          Lela Samardžić-Katavić IV-3

 

Nastavnici predmetne nastave

                                                                       Jasminka Kantar-Batinić BJK/HJK/SJK            Raza Đuliman  BJK/HJK/SJK                        Azra Rizvanbegović  BJK/HJK/SJK              Niaza Imamović-Korjenić BJK/HJK/SJK

 

                                                                               Amila Dervišević-Džajić BJK/HJK/SJK          Ajša Šarić, Engleski jezik               Azra Neimarlija, Engleski jezik        Selma Islamović-Karavdić, Engleski jezik

 

                                                                                             Irena Đurković, Engleski jezik         Sabina Udvinčić,Engleski jezik        Đenita Katović,Njemački jezik                Adna Delić,Njemački jezik

 

                                                                         Đenana Kadrić, Turski jezik            Mirsad Dumanjić, Matematika              Said Krantić, Matematika                  Mirela Piljević, Matematika 

 

                                                                               Kerim Omerbegović, Matematika      Sabrija Đedović, Matematika                    Amir Cero, Fizika                          Alma Fazlagić, Fizika                           

                                                                                  Alen Delmanović, Informatika        Dženan Liska, Informatika            Enisa Pleh, Informatika                       Amila Kalamujić, Tehnička kultura           

                                                                                 Edita Čaušević, Tehnička kultura    Amra Haznedarević, tehnička kultura     Rezija Hasanić, Biologija           Elma Radončić, Biologija       

    

                                                                                              Nermina Sabljica, Hemija/Kultura življenja  Hikmet Mahmutović, Tjelesni i zdravstveni odgoj  Adnan Vefić, Tjelesni i zdravstveni odgoj   Adelina Čuljević, Tjelesni i zdravstveni odgoj    

                                                                                                    

                                                                                      Irma Hastor, Muzička kultura                Veseli Ajdin, Muzička kultura          Majo Pavlović, Likovna kultura        Almira Hadžić-Gološ, Geografija/ Društvo/ Islamska vjeronauka 

 

                                                                                                                        Faruk Muhić, Islamska vjeronauka                     Anesa Slinić, Vjeronauka                           Darko Šlipogor,Katolički vjeronauk             Hatidža Dedović, Historija                           

                                                                                       Mevlida Čavčić, Historija                                         Selma Ćosić, Geografija/Društvo           Ličanik Elvedina, Društvo/Kultura/Religija    Nihada Butmir, Zdravi životni stilovi

                                                                                                                                                                                                                                                                 Alma Hajrulahović-Alibegović, Građansko obrazovanje

Nastavnici u produženom boravku

       

       Aida Čaušević                                   Amela Žunić                                         Sanjin Marić

Pomoćno i tehničko osoblje

              

        Zeno Rahić, domar                       Fuad Ušanović, noćni čuvar                  Huso Demir, noćni čuvar              Bahra Mehanović, servirka

           

Fatima Sarajkić, spremačica              Zumra Šabanija, spremačica      Mehdija Ćehović, spremačica        Meliha Rahić, spremačica

       

Edisa Pilav, spremačica                      Sabina Fako, spremačica               Remza Alajmović, spremačica             Hajra Brkan, spremačica

Asistenti u nastavi

   

Elma Džekman                                   Džana Živojević

Kontakt

Osnovna škola “Čengić-Vila 1” Sarajevo
Dr. Fetaha Bećirbegovića br. 2
71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Tel: 00387 33 678-220, 677-872, 678-285 (biblioteka)
Fax: 00387 33 678-220