Uposlenici

 Direktor

Nermina Sabljica

 Sekretar

Mirela Tucak

Stručni saradnici

Pedagog-psiholog                                                                                             Bibliotekar

                                    
Enes Hatibović                                                       Elmedina Čorbić                          Sanela Čolpa

Nastavnici razredne nastave

               

Arijana Behremović I-1                  Vildana Jugo I-2                                Zlata Kafedžić I-3

               

Almasa Halvadžija I-4                   Amela Žunić II-1                            Amila Curo II-2

               

Enisa Kubat II-3                             Dragan Mališ III-1                             Rejhana Markanović III-2

               

Lela Samardžić-Katavić III-3         Maja Ključo IV-1                            Belma Softić IV-2

       

Jasna Bajrić-Ljubunčić IV-3         Alma Gotovac IV-4

Nastavnici predmetne nastave

         

Jasminka Kantar-Batinić                Raza Đuliman                                           Azra Rizvanbegović                        Niaza Imamović – Korjenić

                                    Bosanski jezik i književnost, Hrvatski jezik i književnost, Srpski jezik i književnost

 

           

Ajša Šarić, Engleski jezik                   Azra Neimarlija, Engleski jezik          Irena Đurković, Engleski jezik              Selma Islamović-Karavdić, Engleski jezik

                        

Sabina Udvinčić,Engleski jezik      Đenita Katović,Njemački jezik             Amra Šahbegović,Njemački jezik           Đenana Kadrić, Turski jezik

                

Mirsad Dumanjić, Matematika       Said Krantić, Matematika                        Mirela Piljević, Matematika              Adisa Ličina Žilić, Matematika

                 

Amir Cero, Fizika                                Alma Fazlagić, Fizika                             Alen Delmanović, Informatika       Enisa Pleh, Informatika/Tehnička kultura   

                 

Dženan Liska, Informatika            Asmir Zukić, Tehnička kultura          Edita Čaušević, Tehnička kultura         Rezija Hasanić, Biologija

   

Elma Radončić, Biologija       Ajla Šačić – Husić, Hemija/Kultura življenja

Hikmet Mahmutović, Tjelesni i zdravstveni odgoj
Adnan Vefić, Tjelesni i zdravstveni odgoj
Adelita Kadić, Muzička kultura

Ibrahim Alibegović, Muzička kultura
Majo Pavlović, Likovna kultura
Faruk Muhić, Vjeronauka
Anesa Slinić, Vjeronauka
Zvjezdana Marčić-Matošović, Historija
Almira Hadžić-Gološ, Geografija
Selma Ćosić, Geografija

Nastavnici u produženom boravku

Aida Čaušević, produženi boravak
Dijana Pelidija,  produženi boravak
Amela Žunić, produženi boravak

Pomoćno i tehničko osoblje

Zeno Rahić, domar
Fuad Ušanović, noćni čuvar
Huso Demir, noćni čuvar
Bahra Mehanović, servirka
Fatima Sarajkić, kuharica
Zumra Šabanija, spremačica
Mehdija Ćehović, spremačica
Meliha Rahić, spremačica
Edisa Pilav, spremačica
Ramzija Alajmović
Arnela Šabanija, spremačica
Naida Ćehović, spremačica

Asistenti u nastavi

Kontakt

Osnovna škola “Čengić-Vila 1” Sarajevo
Dr. Fetaha Bećirbegovića br. 2
71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Tel: 00387 33 678-220, 677-872, 678-285 (biblioteka)
Fax: 00387 33 678-220