Sekretarica

Mirela Tucak

Direktor

Asmir Zukić

Stručni saradnici

Pedagog-psiholog

Aida Muminović

Socijalna radnica

Admira Hrelja

Bibliotekarka

Elmedina Čorbić

Bibliotekarka

Maida Kruščica

Nastavnici razredne nastave

Amila Curo I-1

Enisa Kubat I-2

Selma Šurković I-3

Amela Borović I-4

Amela Žunić II-1 

Rejhana Markanović II-2

Lela Samardžić-Katavić II-3

Azra Sadagić II-4

Belma Softić III-1

Maja Ključo III-2

Željka Ilić III-3

Arijana Behremović IV-1

Vildana Jugo IV-2

Jasna Bajrić-Ljubunčić IV-3

Almasa Halvadžija IV-4

Nastavnici predmetne nastave

Raza Đuliman  BJK/HJK/SJK

Azra Rizvanbegović  BJK/HJK/SJK

Niaza Imamović-Korjenić BJK/HJK/SJK

Amila Dervišević-Džajić BJK/HJK/SJK

Ajša Šarić, Engleski jezik

Azra Neimarlija, Engleski jezik

Irena Đurković, Engleski jezik

Selma Islamović-Karavdić, Engleski jezik

 Sabina Udvinčić, Engleski jezik

Đenana Kadrić, Turski jezik

Đenita Katović, Njemački jezik

Aldijana Hrustemović-Karahasanović, Njemački jezik

Mirsad Dumanjić, Matematika

Said Krantić, Matematika

Amna Delić, Matematika

Edina Klopić-Bajrić, Matematika

Amir Cero, Fizika

Alma Fazlagić, Fizika

Alen Delmanović, Informatika

Dženan Liska, Informatika

Enisa Pleh, Informatika

Amila Kalamujić, Tehnička kultura

Leila Avdić, Tehnička kultura

Rezija Hasanić, Biologija

Elma Radončić, Biologija

Nermina Sabljica, Hemija/Kultura življenja

Hikmet Mahmutović, TiZO

Adnan Vefić, TiZO/Zdravi životni stilovi

Adelina Čuljević, TiZO

Majo Pavlović, Likovna kultura

Adelita Kadić, Muzička kultura

Almira Hadžić-Gološ, Geografija/ Društvo/ Islamska vjeronauka

Selma Ćosić, Geografija

Mevlida Čavčić, Historija

Faruk Muhić, Islamska vjeronauka

Anesa Slinić, Vjeronauka

Nastavnici u produženom boravku

Aida Čaušević

Diana Tiro

Ermin Bešlija

Pomoćno i tehničko osoblje

Zeno Rahić, domar

Fuad Ušanović, noćni čuvar

Huso Demir, noćni čuvar

Bahra Mehanović, servirka

Fatima Sarajkić, spremačica

Zumra Šabanija, spremačica

Mehdija Ćehović, spremačica

Meliha Rahić, spremačica

Edisa Pilav, spremačica

Sanela Muratović, spremačica

Remza Alajmović, spremačica

Hajra Brkan, spremačica

Asistenti u nastavi

Elma Džekman

Merima Jusić