Uposlenici

         Direktor                            Sekretar

                                                                         

            Asmir Zukić                                             Mirela Tucak          

 

Stručni saradnici

        Pedagog-psiholog                                                 Bibliotekarka                           Bibliotekarka

                             
           Aida Muminović                                             Elmedina Čorbić                          Maida Kruščica

 

Nastavnici razredne nastave

                                                                                     Amela Žunić I-1              Rejhana Markanović I-2      Lela Samardžić-Katavić I-3              Dragan Mališ I-4

                                                                                                                                       Belma Softić II-1                    Maja Ključo II-2                     Meliha Čančar II-3

                                                                                     Arijana Behremović III-1          Vildana Jugo III-2           Jasna Bajrić-Ljubunčić III-3       Almasa Halvadžija III-4

                                                                                                                                              Selma Šurković IV-1                 Amila Curo IV-2                  Enisa Kubat IV-3

 

Nastavnici predmetne nastave

                                                                                                Raza Đuliman  BJK/HJK/SJK             Azra Rizvanbegović  BJK/HJK/SJK       Niaza Imamović-Korjenić BJK/HJK/SJK        Amila Dervišević-Džajić BJK/HJK/SJK

                                                                                     Ajša Šarić, Engleski jezik           Azra Neimarlija, Engleski jezik      Irena Đurković, Engleski jezik     Selma Islamović-Karavdić, Engleski jezik

                                                                                      Sabina Udvinčić,Engleski jezik        Đenita Katović,Njemački jezik          Adna Delić,Njemački jezik                Đenana Kadrić, Turski jezik 

                                                                         Mirsad Dumanjić, Matematika            Said Krantić, Matematika               Mirela Piljević, Matematika       Adisa Ličina-Žilić, Matematika 

                                                                                                         Amir Cero, Fizika                          Alma Fazlagić, Fizika                Alen Delmanović, Informatika          Dženan Liska, Informatika                         

                                                                                      Enisa Pleh, Informatika              Amila Kalamujić, Tehnička kultura       Rezija Hasanić, Biologija              Elma Radončić, Biologija        

                                                                      Nermina Sabljica, Hemija/Kultura življenja   Hikmet Mahmutović, Tjelesni i zdravstveni odgoj    Adnan Vefić, Tjelesni i zdravstveni odgoj  Adelina Čuljević, Tjelesni i zdravstveni odgoj                                                                                                                                   

                                                                                        Veseli Ajdin, Muzička kultura                             Majo Pavlović, Likovna kultura                Selma Ćosić, Geografija/Društvo      Almira Hadžić-Gološ, Geografija/ Društvo/ Islamska vjeronauka 

 

                                                                                                                     Faruk Muhić, Islamska vjeronauka                     Anesa Slinić, Vjeronauka                           Darko Šlipogor,Katolički vjeronauk             Hatidža Dedović, Historija                           

                                                                                                                                                                                                                                                             Mevlida Čavčić, Historija                   Ličanik Elvedina, Društvo/Kultura/Religija                                                                                                                                                                                                                      

Nastavnici u produženom boravku

                                                                                                                                                                 Aida Čaušević                                Diana Tiro                                            Sanela Čolpa

Pomoćno i tehničko osoblje

              

        Zeno Rahić, domar                       Fuad Ušanović, noćni čuvar                  Huso Demir, noćni čuvar              Bahra Mehanović, servirka

           

Fatima Sarajkić, spremačica              Zumra Šabanija, spremačica      Mehdija Ćehović, spremačica        Meliha Rahić, spremačica

       

Edisa Pilav, spremačica                      Sabina Fako, spremačica               Remza Alajmović, spremačica             Hajra Brkan, spremačica

Asistenti u nastavi

                                                                                                                                         Elma Džekman                              Džana Živojević                             Indira Sarač

Kontakt

Osnovna škola “Čengić-Vila 1” Sarajevo
Dr. Fetaha Bećirbegovića br. 2
71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Tel: 00387 33 678-220, 677-872, 678-285 (biblioteka)
Fax: 00387 33 678-220