Uposlenici

Nastavnici razredne nastave

Aktiv prvog razreda

Dragan Mališ

Enisa Luboder

Lela Samardžić-Katavić

 

Aktiv drugog razreda

Maja Ključo

Belma Softić

Alma Gotovac

Jasna Bajrić-Ljubunčić

 

Aktiv trećeg razreda

Zlata Kafedžić

Almasa Halvadžija

Enisa Kubat

Vildana Jugo

Ferida Tarić

 

Aktiv četvrtog razreda

Amila Curo

Rejhana Markanović

Selma Šurković

Arijana Behremović

 

Nastavnici predmetne nastave

Aktiv bosanskog, hrvatskog, srpskog jezika i književnosti

Jasminka Kantar-Batinić
B/H/S jezik i književnost

Raza Đuliman
B/H/S jezik i književnost

Azra Rizvanbegović
B/H/S jezik i književnost

Niaza Imamović-Korjenić
B/H/S jezik i književnost

 

Aktiv stranih jezika

Ajša Šarić
Engleski jezik

Azra Neimarlija
Engleski jezik

Irena Đurković
Engleski jezik

Đenita Katović
Njemački jezik

Njemački jezik

Đenana Kadrić-Tarahija
Turski jezik

 

Aktiv matematike i fizike

Mirsad Dumanjić
Matematika

Said Krantić
Matematika
Edina Čaušević
Matematika

Mirela Piljević-Ahmetspahić
Matematika

 

Amir Cero
Fizika

Fizika

 

Aktiv tehničke kulture i infrormatike

Asmir Zukić
Tehnički odgoj/kultura

Amila Kalamujić  Tehnički odgoj

Alen Delmanović
Informatika

Aida Pašalić
Informatika

 

Aktiv hemije, kulture življenja i bilogije

Elma Radončić
Biologija

Hemija/DKR/Kultura življenja

Rezija Hasanić
Biologija

 

Aktiv tjelesnog i zdravstvenog odgoja, likovne i muzičke kulture

Hikmet Mahmutović
Tjelesni odgoj

Amra Sirbubalo
Tjelesni odgoj

Majo Pavlović
Likovna kultura

Adelita Kadić
Muzička kultura

 

Aktiv geografije, historije, vjeronauke/vjeronauka,

D/K/R, ZŽS i građanskog obrazovanja

Nusreta Fetahović
Geografija

 

Z. M. M.
Historija/Društvo

Almira Hadžić-Gološ
Građansko obrazovanje/

Vjeronauka/DKR/Društvo

 

 

 

Faruk Muhić
Vjeronauka

 

 

 

Vjeronauka

 

 

 

Dragan Tolić
Vjeronauk

 

Stručni saradnici

Aida Muminović
Pedagog-psiholog

Tarik Alimanović
Bibliotekar

 

 Produženi boravak

Amela Žunić
prof. razredne nastave

Dijana Pelidija
Pedagog

Produženi boravak

 

Pomoćno osoblje

Zeno Rahić
Domar

Meliha Rahić
Spremačica

Edisa Pilav
Spremačica
Ramzija Alajmović
Spremačica

Mehdija Ćehović
Spremačica

Zumra Šabanija
Spremačica

Bahra Mehanović
Servirka

Fatima Sarajkić
Kuharica

Safija Čampara
Spremačica

Huso Demir
Noćni čuvar

Fuad Ušanović
Noćni čuvar