Uposlenici

         Direktor                            Sekretar

                                                                      

            Asmir Zukić                                             Mirela Tucak          

 

Stručni saradnici

        Pedagog-psiholog                                                 Bibliotekarka                           Bibliotekarka

                             
           Aida Muminović                                             Elmedina Čorbić                          Maida Kruščica

 

Nastavnici razredne nastave

                                                                                    Amela Žunić I-1                    Rejhana Markanović I-2      Lela Samardžić-Katavić I-3          Azra Sadagić I-4

                                                                                                                                       Belma Softić II-1                    Maja Ključo II-2                     Željka Ilić II-3

                                                                                     Arijana Behremović III-1          Vildana Jugo III-2           Jasna Bajrić-Ljubunčić III-3       Almasa Halvadžija III-4

                                                                                                                                              Selma Šurković IV-1                 Amila Curo IV-2                  Enisa Kubat IV-3

 

Nastavnici predmetne nastave

                                                                                                Raza Đuliman  BJK/HJK/SJK             Azra Rizvanbegović  BJK/HJK/SJK       Niaza Imamović-Korjenić BJK/HJK/SJK        Amila Dervišević-Džajić BJK/HJK/SJK

                                                                                     Ajša Šarić, Engleski jezik           Azra Neimarlija, Engleski jezik      Irena Đurković, Engleski jezik     Selma Islamović-Karavdić, Engleski jezik

                                                                                   Sabina Udvinčić,Engleski jezik        Đenana Kadrić, Turski jezik        Đenita Katović,Njemački jezik      Aldijana Hrustemović-Karahasanović,Njemački jezik                 

                                                                           Mirsad Dumanjić, Matematika            Said Krantić, Matematika               Mirela Piljević, Matematika      Adisa Ličina-Žilić, Matematika 

                                                                                                         Amir Cero, Fizika                          Alma Fazlagić, Fizika                Alen Delmanović, Informatika          Dženan Liska, Informatika                         

                                                                                      Enisa Pleh, Informatika              Amila Kalamujić, Tehnička kultura       Rezija Hasanić, Biologija              Elma Radončić, Biologija        

                                                                         Nermina Sabljica, Hemija/Kultura življenja        Hikmet Mahmutović, TiZO                                     Adelina Čuljević, TiZO              Adnan Vefić, TiZO/Zdravi životni stilovi                                                                                                                       

                                                                                        Veseli Ajdin, Muzička kultura                           Majo Pavlović, Likovna kultura                  Selma Ćosić, Geografija          Almira Hadžić-Gološ, Geografija/ Društvo/ Islamska vjeronauka 

 

                                                                                                                            Mevlida Čavčić, Historija                          Džejma Čogić, Historija                        Faruk Muhić, Islamska vjeronauka                     Anesa Slinić, Vjeronauka                                   

                                                                                                                                                                    Darko Šlipogor,Katolički vjeronauk             Senad Hota, Građansko obrazovanje             Selvira Mašnić, Društvo/Kultura/Religija                                                                                                                                                                                                                      

Nastavnici u produženom boravku

                                                                                                                                                                            Aida Čaušević                                Diana Tiro                                        Ermin Bešlija

Pomoćno i tehničko osoblje

              

        Zeno Rahić, domar                       Fuad Ušanović, noćni čuvar               Huso Demir, noćni čuvar                Bahra Mehanović, servirka

           

Fatima Sarajkić, spremačica         Zumra Šabanija, spremačica      Mehdija Ćehović, spremačica         Meliha Rahić, spremačica

       

     Edisa Pilav, spremačica          Sanela Muratović, spremačica     Remza Alajmović, spremačica           Hajra Brkan, spremačica

Asistenti u nastavi

                                                                                                                                             Elma Džekman                              Džana Živojević                             Indira Sarač

Kontakt

Osnovna škola “Čengić-Vila 1” Sarajevo
Dr. Fetaha Bećirbegovića br. 2
71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Tel: 00387 33 678-220, 677-872, 678-285 (biblioteka)
Fax: 00387 33 678-220