Uposlenici

 v.d. Direktora

 
  Asmir Zukić

 Sekretar

Mirela Tucak

Stručni saradnici

Pedagog-psiholog                                                                                             Bibliotekar

                                    
Enes Hatibović                                                       Elmedina Čorbić                          Sanela Čolpa

Nastavnici razredne nastave

                

Arijana Behremović I-1                  Vildana Jugo I-2                                Zlata Kafedžić I-3

               

Almasa Halvadžija I-4                   Amela Žunić II-1                            Amila Curo II-2

               

Enisa Kubat II-3                             Dragan Mališ III-1                             Rejhana Markanović III-2

               

Lela Samardžić-Katavić III-3         Maja Ključo IV-1                            Belma Softić IV-2

       

Jasna Bajrić-Ljubunčić IV-3         Alma Gotovac IV-4

Nastavnici predmetne nastave

         

Jasminka Kantar-Batinić                Raza Đuliman                                           Azra Rizvanbegović                        Niaza Imamović – Korjenić

                                    Bosanski jezik i književnost, Hrvatski jezik i književnost, Srpski jezik i književnost

 

           

Ajša Šarić, Engleski jezik                   Azra Neimarlija, Engleski jezik          Irena Đurković, Engleski jezik              Selma Islamović-Karavdić, Engleski jezik

                        

Sabina Udvinčić,Engleski jezik      Đenita Katović,Njemački jezik             Amra Šahbegović,Njemački jezik           Đenana Kadrić, Turski jezik

                

Mirsad Dumanjić, Matematika       Said Krantić, Matematika                        Mirela Piljević, Matematika              Adisa Ličina Žilić, Matematika

                 

Amir Cero, Fizika                                Alma Fazlagić, Fizika                             Alen Delmanović, Informatika       Enisa Pleh, Informatika/Tehnička kultura   

               

Dženan Liska, Informatika       Edita Gluhačević, Tehnička kultura      Edita Čaušević, Tehnička kultura         Rezija Hasanić, Biologija

                              

Elma Radončić, Biologija                      Nermina Sabljica, Hemija/Kultura življenja    Hikmet Mahmutović, Tjelesni i zdravstveni odgoj     Adnan Vefić, Tjelesni i zdravstveni odgoj

                 

Adelita Kadić, Muzička kultura                      Ibrahim Alibegović, Muzička kultura           Majo Pavlović, Likovna kultura                  Faruk Muhić, Vjeronauka

 

         

Anesa Slinić, Vjeronauka                                       Darko Šlipogor,Katolički vjeronauk       Zvjezdana Marčić-Matošović, Historija                  Almira Hadžić-Gološ, Geografija   

   

Selma Ćosić, Geografija                       Belma Bešlić, Građansko obrazovanje

Nastavnici u produženom boravku

       

       Aida Čaušević                            Dijana Pelidija                                            Melisa Hujić

Pomoćno i tehničko osoblje

             

Zeno Rahić, domar                             Fuad Ušanović, noćni čuvar                     Huso Demir, noćni čuvar                   Bahra Mehanović, servirka

           

Fatima Sarajkić, kuharica              Zumra Šabanija, spremačica      Mehdija Ćehović, spremačica        Meliha Rahić, spremačica

Edisa Pilav, spremačica

Asistenti u nastavi

Kontakt

Osnovna škola “Čengić-Vila 1” Sarajevo
Dr. Fetaha Bećirbegovića br. 2
71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Tel: 00387 33 678-220, 677-872, 678-285 (biblioteka)
Fax: 00387 33 678-220