Uposlenici

 Direktor

                                                                                                                              

  Asmir Zukić                                          

 

 Sekretar

Mirela Tucak

Stručni saradnici

Pedagog-psiholog                                                                                             Bibliotekar

                             
Aida Muminović                                                     Elmedina Čorbić                        Sanela Čolpa

Nastavnici razredne nastave

                  

Belma Softić I-1                                 Maja Ključo I-2                                Alma Gotovac I-3

           

Arijana Behremović II-1           Vildana Jugo II-2              Jasna Bajrić-Ljubunčić II-3       Almasa Halvadžija II-4

              

Selma Šurković III-1                         Amila Curo III-2                            Enisa Kubat III-3

               

Azra Sadagić IV-1                             Rejhana Markanović IV-2          Lela Samardžić-Katavić IV-3

 

Nastavnici predmetne nastave

         

Jasminka Kantar-Batinić BJK/HJK/SJK            Raza Đuliman  BJK/HJK/SJK                        Azra Rizvanbegović  BJK/HJK/SJK              Niaza Imamović-Korjenić BJK/HJK/SJK

           

 Amila Dervišević-Džajić BJK/HJK/SJK          Ajša Šarić, Engleski jezik               Azra Neimarlija, Engleski jezik        Selma Islamović-Karavdić, Engleski jezik

                    

  Irena Đurković, Engleski jezik         Sabina Udvinčić,Engleski jezik        Đenita Katović,Njemački jezik             Adna Delić,Njemački jezik

               

Đenana Kadrić, Turski jezik            Mirsad Dumanjić, Matematika              Said Krantić, Matematika                  Mirela Piljević, Matematika 

              

 Edina Kanlić, Matematika               Amir Cero, Fizika                               Alma Fazlagić, Fizika                              Alen Delmanović, Informatika

              

Dženan Liska, Informatika              Enisa Pleh, Informatika              Amila Kalamujić, Tehnička kultura      Edita Čaušević, Tehnička kultura      

                

  Amra Haznedarević, tehnička kultura    Rezija Hasanić, Biologija                Elma Radončić, Biologija              Nermina Sabljica, Hemija/ Kultura življenja

                      

   Hikmet Mahmutović, Tjelesni i zdravstveni odgoj   Adnan Vefić, Tjelesni i zdravstveni odgoj                  Adelina Čuljević, Tjelesni i zdravstveni odgoj

                 

Irma Hastor, Muzička kultura                Veseli Ajdin, Muzička kultura          Majo Pavlović, Likovna kultura        Almira Hadžić-Gološ, Geografija/ Društvo/ Islamska vjeronauka 

 

         

      Faruk Muhić, Islamska vjeronauka                     Anesa Slinić, Vjeronauka                        Darko Šlipogor,Katolički vjeronauk             Senja Mahinić, Historija                           

               

           Mevlida Čavčić, Historija                                  Selma Ćosić, Geografija/Društvo        Ličanik Elvedina, Društvo/Kultura/Religija    Hatidža Dedović, Zdravi životni stilovi

  

Alma Hajrulahović-Alibegović, Građansko obrazovanje

Nastavnici u produženom boravku

       

       Aida Čaušević                                   Amela Žunić                                         Sanjin Marić

Pomoćno i tehničko osoblje

              

        Zeno Rahić, domar                       Fuad Ušanović, noćni čuvar                  Huso Demir, noćni čuvar              Bahra Mehanović, servirka

           

Fatima Sarajkić, spremačica              Zumra Šabanija, spremačica      Mehdija Ćehović, spremačica        Meliha Rahić, spremačica

       

Edisa Pilav, spremačica                      Sabina Fako, spremačica               Remza Alajmović, spremačica             Hajra Brkan, spremačica

Asistenti u nastavi

   

Elma Džekman                                   Džana Živojević

Kontakt

Osnovna škola “Čengić-Vila 1” Sarajevo
Dr. Fetaha Bećirbegovića br. 2
71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Tel: 00387 33 678-220, 677-872, 678-285 (biblioteka)
Fax: 00387 33 678-220