Uposlenici

Direktor

Nermina Sabljica

Sekretar

Mirela Tucak

Stručni saradnici

Pedagog-psiholog

Aida Muminović/zamjena Indira Sarač
Bibliotekar
Tarik Alimanović
Elmedina Čorbić

Nastavnici razredne nastave

Selma Šurković, I-1
Amila Curo, I-2
Dragan Mališ, II-1
Rejhana Markanović, II-2
Lela Samardžić-Katavić, II-3
Maja Ključo, III-1
Softić Belma, III-2
Jasna Bajrić-Ljubunčić, III-3
Alma Gotovac, III-4
Zlata Kafedžić, IV-1
Almasa Halvadžija, IV-2
Enisa Kubat, IV-3
Vildana Jugo, IV-4
Arijana Behremović, IV-5

Nastavnici predmetne nastave

Jasminka Kantar-Batinić, Bosanski jezik i književnost, Hrvatski jezik i književnost, Srpski jezik i književnost
Raza Đuliman, Bosanski jezik i književnost, Hrvatski jezik i književnost, Srpski jezik i književnost
Azra Rizvanbegović, Bosanski jezik i književnost, Hrvatski jezik i književnost, Srpski jezik i književnost
Azra Rizvanbegović, Bosanski jezik i književnost, Hrvatski jezik i književnost, Srpski jezik i književnost
Ajša Šarić, Engleski jezik
Azra Neimarlija, Engleski jezik
Irena Đurković, Engleski jezik
Sabina Udvinčić, Engleski jezik
Selma Islamović-Karavdić, Engleski jezik
Đenita Katović, Njemački jezik
Emina Halilović, Njemački jezik
Đenana Kadrić, Turski jezik
Mirsad Dumanjić, Matematika
Said Krantić, Matematika
Mirela Piljević, Matematika
Aida Alić, Matematika
Amir Cero, Fizika
Alma Fazlagić, Fizika
Alen Delmanović, Informatika
Maida Herac, Informatika
Asmir Zukić, Tehnička kultura
Amila Kalamujić, Tehnička kultura/ zamjena Adisa Hasić

Rezija Hasanić, Biologija
Elma Radončić, Biologija
Nihada Butmir, Hemija
Vedrana Džindo, Kultura življenja
Hikmet Mahmutović, Tjelesni i zdravstveni odgoj
Adnan Vefić, Tjelesni i zdravstveni odgoj
Adelita Kadić, Muzička kultura
Majo Pavlović, Likovna kultura
Faruk Muhić, Vjeronauka
Anesa Slinić, Vjeronauka
Zvjezdana Marčić-Matošović, Historija
Almira Hadžić-Gološ, Geografija
Selma Ćosić, Geografija

Nastavnici u produženom boravku

Aida Čaušević, produženi boravak
Dijana Pelidija,  produženi boravak
Amela Žunić, produženi boravak

Pomoćno i tehničko osoblje

Zeno Rahić, domar
Fuad Ušanović, noćni čuvar
Huso Demir, noćni čuvar
Bahra Mehanović, servirka
Fatima Sarajkić, kuharica
Zumra Šabanija, spremačica
Mehdija Ćehović, spremačica
Meliha Rahić, spremačica
Edisa Pilav, spremačica
Ramzija Alajmović
Arnela Šabanija, spremačica
Naida Ćehović, spremačica

Asistenti u nastavi

, Likovna kultura

Kontakt

Osnovna škola “Čengić-Vila 1” Sarajevo
Dr. Fetaha Bećirbegovića br. 2
71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Tel: 00387 33 678-220, 677-872, 678-285 (biblioteka)
Fax: 00387 33 678-220