Direktor

Asmir Zukić

Pomoćnik direktora

Selma Šurković

Sekretar

Mirela Tucak

Stručni saradnici

Pedagog-psiholog

Aida Muminović

Psiholog

Elma Džekman

Socijalna radnica

Admira Hrelja

Bibliotekarka

Elmedina Čorbić

Bibliotekarka

Maida Kruščica

Asistent u nastavi

Merima Jusić

Asistent u nastavi

Emina Kišić

Nastavnici razredne nastave

Arijana Behremović I-1

Almasa Halvadžija I-2

Vildana Jugo I-3

Jasna Bajrić-Ljubunčić I-4

Amila Curo II-1

Enisa Kubat II-2

Diana Tiro II-3

Amela Borović II-4

Amela Žunić III-1 

Merjema Hamidović III-2

Lela Samardžić-Katavić III-3

Azra Sadagić III-4

Belma Softić IV-1

Maja Ključo IV-2

Željka Ilić IV-3

Nastavnici predmetne nastave

Raza Đuliman  BJK/HJK/SJK

Azra Rizvanbegović  BJK/HJK/SJK

Niaza Imamović-Korjenić BJK/HJK/SJK

Amila Dervišević-Džajić BJK/HJK/SJK

Ajša Šarić, Engleski jezik

(V-4)

Azra Neimarlija, Engleski jezik

(IX-5)

Irena Đurković, Engleski jezik

(V-3)

Selma Islamović-Karavdić, Engleski jezik

Sabina Udvinčić, Engleski jezik

Đenana Kadrić, Turski jezik

(VII-1)

Đenita Katović, Njemački jezik

(V-2)

Mirela Muminović, Njemački jezik

(V-1)

Mirsad Dumanjić, Matematika

Said Krantić, Matematika

Adisa Ličina-Žilić, Matematika

(VI-3)

Mirela Piljević-Ahmetspahić, Matematika

(VII-3)

Amir Cero, Fizika

Alma Fazlagić, Fizika

Alen Delmanović, Informatika

Dženan Liska, Informatika

Enisa Pleh, Informatika

(VIII-1)

Amila Kalamujić, Tehnička kultura

(IX-4)

Leila Avdić, Tehnička kultura

Rezija Hasanić, Biologija

(IX-1)

Elma Radončić, Biologija

(VI-1)

Nermina Sabljica, Hemija/Kultura življenja

Hikmet Mahmutović, TiZO

Adnan Vefić, TiZO/Zdravi životni stilovi

(VII-2)

Adelina Čuljević, TiZO

Majo Pavlović, Likovna kultura

(VIII-4)

Adelita Kadić, Muzička kultura

(VIII-3)

Almira Hadžić, Geografija/ Historija/Islamska vjeronauka

(IX-2)

Selma Ćosić, Geografija

(VI-2)

Mevlida Čavčić, Historija

(VIII-2)

Faruk Muhić, Islamska vjeronauka

(IX-3)

Anesa Slinić, Vjeronauka

Nastavnici u produženom boravku

Aida Čaušević

Lejla Pleho

Ermin Bešlija

Pomoćno i tehničko osoblje

Zeno Rahić, domar

Fuad Ušanović, noćni čuvar

Huso Demir, noćni čuvar

Bahra Mehanović, servirka

Fatima Sarajkić, spremačica

Zumra Šabanija, spremačica

Mehdija Ćehović, spremačica

Meliha Rahić, spremačica

Edisa Pilav, spremačica

Sanela Muratović, spremačica

Remza Alajmović, spremačica

Hajra Brkan, spremačica