RODITELJSKI KUTAK

PROTOKOL ODNOSA RODITELJ – ŠKOLA

Protokol kojeg se trebamo pridržavati je slijedeći:

  • INFORMACIJE (svakih 15 dana, razgovor razrednika i roditelja nasamo-privatnost)
  • RODITELJSKI SASTANCI (četiri puta godišnje, javni sastanak pred svim roditeljima, problemi cjelokupnog razreda, bez imenovanja pojedinaca)
  • INDIVIDUALNI SASTANCI (poziva razrednik, nastavnik, direktor, pedagog po potrebi)
  • GRUPNI RODITELJSKI SASTANCI (saziva razrednik, prema problemu, više od pet roditelja zainteresiranih za istu situaciju)
  • SLUŽBENI POZIV (škola upućuje roditelju zbog neodazivanja na roditeljske ili informativne sastanke, ili eventualnog problema)

 

TOK SARADNJE

OBAVIJESTITI RAZREDNIKA

ZAJEDNO SA RAZREDNIKOM OSTVARITI KONTAKT SA DRUGIM NASTAVNIKOM

OSTVARITI KONTAKT SA PEDAGOGOM

OBAVITI RAZGOVOR SA DIREKTOROM

PISMENO SE OBRATITI NASTAVNIČKOM VIJEĆU

PISMENO SE OBRATITI ŠKOLSKOM ODBORU

 

 

Ukoliko roditelj ne bude zadovoljan rješenjem jedne instance, obraća se slijedećoj.

Komunikacija roditelj – nastavnik je konkretna i direktna, nema povrede privatnosti učenika, roditelja ni nastavnika. Ukoliko se roditelj pismeno obraća, razmatramo samo ako je potpisano.

 

TERMINI KONSULTACIJA SA UPRAVOM ŠKOLE I STRUČNIM OSOBLJEM

PONEDJELJAK
UTORAK
SRIJEDA
ČETVRTAK
PETAK