Saradnja sa roditeljima

 TERMINI RODITELJSKIH SASTANAKA, INFORMACIJA I KONSULTACIJA

DRUGO  P O L U G O D I Š T E   Š K O L S K E  2021/22. G O D I N E

Kontakt

Osnovna škola “Čengić-Vila 1” Sarajevo
Dr. Fetaha Bećirbegovića br. 2
71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Tel: 00387 33 678-220, 677-872, 678-285 (biblioteka)
Fax: 00387 33 678-220