Školska 2016/17. godina

 • Odgojno-obrazovna inkluzija  – DUGA
 • Hoćemo i mi u školu – Udruženje građana “Nešto više”
 • Pilot projekat “Elektronski dnevnik” Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade KS
 • Razvoj kvalifikacijskog okvira za opće obrazovanje – Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade KS
 • SPARKreators projekat
 • Sat kodiranja 2016” –  CPCD
 • Kurikularna reforma 2015–2018 – Save the children i Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade KS
 • Kurikulum za transparentnost, kurikulum za odgovornost – Centar za razvoj medija i analize, INFOHOUSE i Omladinski komunikativni centar
 • Prevencija korupcije kroz obrazovanje: Više znanja, više transparentnosti – Centar za razvoj omladinskog aktivizma CROA
 • Regionalnom saradnjom do inkluzivnog obrazovanja” – metodologija “krugovi  prijatelja
 • Svjetski etos u školi – TPO
 • Kognitivno-bihejvioralni program za djecu s nasilnim ponašanjem u školi” – Krila Nade
 • ERASMUS+ Capacity Building in Higher Education (CBHE) – “Library Network Support Services (LNSS): Modernising libraries in Western Balkan countries through staff development and reforming library services” – Tehnološki institut u Limericku, Irska

Školska 2015/16. godina

 • “U riječima je moć”
 • “Indeks inkluzivnosti”
 • “Aktivizam mladih protiv nasilja u općini Novo Sarajevo”
 • “Volontiranje je Cool”
 • “Ekološki odgovoran pojedinac – stub održivog razvoja”
 • “Akcija za prikupljanje elektroničnog  i električnog otpada – Pokreni se-opameti se”

Školska 2014/15. godina

 • “Mirotvorci”, projekat primjer dobre prakse, Fond otvoreno društvo
 • “Učenje na daljinu”, projekat primjer dobre prakse, Fond otvoreno društvo
 • “U riječima je moć”, Step by Step

Školska 2013/14. godina

 •  Saradnja na zajedničkom projektu sa sestrinskom školom iz Istanbula (Turska)
 • “Moja porodica – moje ogledalo”, Interkulturalna saradnja sa OŠ “Kiseljak” . Kiseljak – Američka ambasada
 • Ex Tempore, zajednički projekat osnovnih škola iz bivše Jugoslavije u Celju (Slovenija)
 • Izbor najdemokratičnije škole – CIVITAS

Školska 2012/13. godina

 • “Učenje toleranciji – kako je biti drugačiji” , međunarodna saradnja sa OŠ “Poreč” iz Poreča, Hrvatska
 • “Zajedno smo jači”, međunarodna saradnja sa OŠ “Draga Stojanovska”, Sopište, Skoplje, Makedonija
 • Izbor najdemokratičnije škole – CIVITAS
 • “Moja porodica – moje ogledalo”, Interkulturalna saradnja sa OŠ “Kiseljak” . Kiseljak – Američka ambasada
 • “Integracija ili inkluzija i redefiniranje kulture, politike i prakse u školama Kantona Sarajevo” – NVO “Krila nade”
 • “Učenje o različitostima kroz dramski iskaz” – Udruženje DUGA i Centar za slušno i  govornu rehabilitaciju
 • “Učenje na daljinu” – BH Telecom
 • “Sigurnost djece u virtuelnom okruženju” – Udruženje DUGA

Školska 2011/12. godina

 • “Učenje toleranciji – kako je biti drugačiji” , međunarodna saradnja sa OŠ “Poreč” iz Poreča, Hrvatska
 • “Zajedno smo jači”, međunarodna saradnja sa OŠ “Draga Stojanovska”, Sopište, Skoplje, Makedonija
 • Izbor najdemokratičnije škole – CIVITAS