Školska biblioteka OŠ „Čengić Vila I“ djeluje kao informaciono-dokumentacioni centar u kojem se svakodnevno odvija više različitih aktivnosti. Smještena je u prizemlju školske zgrade, u prostoriji površine oko 80m2.

Biblioteka omogućava pristup različitim izvorima informacija, kao i doticaj sa različitim idejama, iskustvima, stavovima, na osnovu načela slobode mišljenja i slobodnog prisutpa informacijama.

Korištenje usluga biblioteke, te pristup bibliotečkoj građi temelji se na Opštoj deklaraciji UN-a o ljudskim pravima i korisnici Biblioteke neće biti izloženi bilo kakvom obliku ideološke, političke ili vjerske cenzure, kao ni tržišnim pritiscima.

Svaki korisnik biblioteke bez obzira na dob, spol, nacionalnu i kulturnu pripadnost, jezik, socijalni status, umne i tjelesne sposobnosti i vještine, koristit će se uslugama biblioteke besplatno i pod jednakim uslovima predviđenim za grupu korisnika kojoj pripada.

Biblioteka stoji na raspolaganju svim korisnicima, pod uslovima predviđenim Pravilnikom o radu biblioteke. Korisnici usluga biblioteke dužni su da se pridržavaju uslova i pravila utvrđenih Pravilnikom.

Pored stručne bibliotečke djelatnosti, biblioteka prati odgojno-obrazovni proces, podstiče učenje, nudi knjige i druge izvore informacija koji omogućuju svim članovima školske zajednice da razviju kritičko mišljenje, da efikasno i samostalno koriste informacije u svim obilicima i medijima, te da usvajaju spoznaje bitne za uspješno uključivanje u savremeno društvo koje se temelji na znanju i informacijama.

Fond biblioteke podijeljen je na učenički i nastavnički i sastoji se od knjižne i neknjižne bibliotečke građe.  Prema knjizi inventara, biblioteka broji preko 10 000 bibliotečkih jedinica u učeničkom fondu i preko 2000 jedinica u nastavničkom fondu. Pristup bibliotečkoj građi je slobodan, a građa je stručno obrađena i raspoređena prema sistemu UDK.

Biblioteka je pretplaćena na dva stručna časopisa, časopis za nastavnu teoriju i praksu Didaktički putokazi i časopis za odgoj i obrazovanje Novi Mualim. Pored stručnih časopisa u biblioteci je  dostupno i više časopisa namjenjenih učenicima.

Biblioteka posjeduje savremenu računarsku opremu i pristup na Internet sa svakog od računara koji se nalazi u biblioteci.

U narednom periodu, između ostalog, planirana je implementacija sistema za automatizaciju bibliotečkog poslovanja, te izgradnja online dostupnog kataloga.

Biblioteka će nastojati shodno svojim mogućnostima da osigura i posebne usluge za članove koji nisu u mogućnosti koristiti uobičajenu bibliotečku građu i usluge.

RADNO VRIJEME

Radno vrijeme Biblioteke traje osam sati svaki radni dan i podijeljeno je prema poslovima i korisničkim grupama. Korisnci su dužni pridržavati se radnog vremena, vremena predviđenog za rad sa određenim grupama korisnika, te  vremena predviđenog za korištenje drugih različitih usluga koje pruža Biblioteka

Radno vrijeme

  • Pon: 07:30 – 16:00
  • Uto: 11:00 – 18:00
  • Sri: 07:30 – 16:00
  • Čet: 07:30 – 16:00
  • Pet: 07:30 – 16:00