BIBLIOTEKA

Školska biblioteka OŠ „Čengić Vila I“ djeluje kao informaciono-dokumentacioni centar u kojem se svakodnevno odvija više različitih aktivnosti. Smještena je u prizemlju školske zgrade, u prostoriji površine oko 80m2.

Biblioteka omogućava pristup različitim izvorima informacija, kao i doticaj sa različitim idejama, iskustvima, stavovima, na osnovu načela slobode mišljenja i slobodnog prisutpa informacijama.

Korištenje usluga biblioteke, te pristup bibliotečkoj građi temelji se na Opštoj deklaraciji UN-a o ljudskim pravima i korisnici Biblioteke neće biti izloženi bilo kakvom obliku ideološke, političke ili vjerske cenzure, kao ni tržišnim pritiscima.

Svaki korisnik biblioteke bez obzira na dob, spol, nacionalnu i kulturnu pripadnost, jezik, socijalni status, umne i tjelesne sposobnosti i vještine, koristit će se uslugama biblioteke besplatno i pod jednakim uslovima predviđenim za grupu korisnika kojoj pripada.

Biblioteka stoji na raspolaganju svim korisnicima, pod uslovima predviđenim Pravilnikom o radu biblioteke. Korisnici usluga biblioteke dužni su da se pridržavaju uslova i pravila utvrđenih Pravilnikom.

Pored stručne bibliotečke djelatnosti, biblioteka prati odgojno-obrazovni proces, podstiče učenje, nudi knjige i druge izvore informacija koji omogućuju svim članovima školske zajednice da razviju kritičko mišljenje, da efikasno i samostalno koriste informacije u svim obilicima i medijima, te da usvajaju spoznaje bitne za uspješno uključivanje u savremeno društvo koje se temelji na znanju i informacijama.

Fond biblioteke podijeljen je na učenički i nastavnički i sastoji se od knjižne i neknjižne bibliotečke građe.  Prema knjizi inventara, biblioteka broji preko 10 000 bibliotečkih jedinica u učeničkom fondu i preko 2000 jedinica u nastavničkom fondu. Pristup bibliotečkoj građi je slobodan, a građa je stručno obrađena i raspoređena prema sistemu UDK.

Biblioteka je pretplaćena na dva stručna časopisa, časopis za nastavnu teoriju i praksu Didaktički putokazi i časopis za odgoj i obrazovanje Novi Mualim. Pored stručnih časopisa u biblioteci je  dostupno i više časopisa namjenjenih učenicima.

Biblioteka posjeduje savremenu računarsku opremu i pristup na Internet sa svakog od računara koji se nalazi u biblioteci.

U narednom periodu, između ostalog, planirana je implementacija sistema za automatizaciju bibliotečkog poslovanja, te izgradnja online dostupnog kataloga.

Biblioteka će nastojati shodno svojim mogućnostima da osigura i posebne usluge za članove koji nisu u mogućnosti koristiti uobičajenu bibliotečku građu i usluge.

RADNO VRIJEME

Radno vrijeme Biblioteke traje osam sati svaki radni dan i podijeljeno je prema poslovima i korisničkim grupama. Korisnci su dužni pridržavati se radnog vremena, vremena predviđenog za rad sa određenim grupama korisnika, te  vremena predviđenog za korištenje drugih različitih usluga koje pruža Biblioteka.

Radno vrijeme utvrđeno je na slijedeći način:

Ponedjeljak 7,30 – 15,30 h

Utorak 11,00 – 18,00 h

Srijeda 7,30 – 15,30 h

Četvrtak 7,30 – 15,30 h

Petak  7,30 – 15,30 h

 

Sa učenicima:

Ponedjeljak 09,30 – 12,40 h

Utorak 11,30 – 14,30 h

Srijeda 09,30 – 12,40 h

Četvrtak 09,30 – 12,40 h

Petak  09,30 – 12,40 h