BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BIH
KANTON SARAJEVO

OPĆINA NOVO SARAJEVO

JAVNA USTANOVA
OSNOVNA ŠKOLA
“ČENGIĆ VILA I”

DR. F. BEĆIRBEGOVIĆA br. 2
Tel./Faks : 033 67 82 20

Osnovna škola “Čengić Vila 1″ Sarajevo

  • Dr. Fetaha Bećirbegovića br. 2
  • 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
  • +387 33 678-220
  • +387 33 677-872
  • +387 33 678-285 (biblioteka)
  • Email: info@oscvila1.edu.ba

Društvene mreže