Kontakt

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BIH
KANTON SARAJEVO

OPĆINA NOVO SARAJEVO

JAVNA USTANOVA
OSNOVNA ŠKOLA
“ČENGIĆ VILA I”

DR. F. BEĆIRBEGOVIĆA br. 2
Tel./Faks : 033 67 82 20

skolalogo

Osnovna škola “Čengić-Vila 1″ Sarajevo

  • Dr. Fetaha Bećirbegovića br. 2
  • 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
  • 00387 33 678-220, 677-872, 678-285 (biblioteka)
  • 00387 33 678-220

Kontaktirajte nas na e-mail: info@oscvila1.edu.ba

Kontakt

Osnovna škola “Čengić-Vila 1” Sarajevo
Dr. Fetaha Bećirbegovića br. 2
71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Tel: 00387 33 678-220, 677-872, 678-285 (biblioteka)
Fax: 00387 33 678-220