Naši rezultati

Školska 2016/2017. godina

 • 27.05.2017. godine – Juniorska matematička olimpijada BiH, 5. mjesto i srebrna medalja IX razredi (Sandro Paradžik) i plasman na Balkansku matematičku olimpijadu
 • 2017. godina – Federalno takmičenje iz fizike, 2. mjesto ekipno (IX razredi)
 • 22.04.2017. godine – Federalno takmičenje iz matematike, 8. mjesto IX razredi (Sandro Paradžik) i plasman na državnu olimpijadu, 9. mjesto VIII razredi (Haris Imamović)
 • 01.04.2017. godine – Regionalno takmičenje iz Islamske vjeronauke, 1. mjesto u kategoriji osmih razreda (Ajša Muhić), 1. mjesto u kategoriji devetih razreda (Berina Musić)
 • 09.05.2017. godine – Kantonalno takmičenje iz turskog jezika, u kategoriji VII razreda 1. mjesto (Nudžejma Gološ), u  kategoriji VIII razreda 1. mjesto (Esma Kurtović) i 2. mjesto (Iman Silajdžić), u kategoriji IX razreda 1. mjesto (Saida Kurtanović)
 • 22.04.2017. godine – Kantonalno takmičenje iz Civitasa, 5. mjesto (Martina Kostić, Ensar Korjenić, Ena Zahirović, Hanan Zeljković, Dajana Paradžik, Rijad Dedović, Nejra Buljina i Ermin Kujović)
 • 17.04.2017. godine – Kantonalno takmičenje iz Informatike 12. mjesto (Lunja Denin)
 • 17.04.2017. godine – Kantonalno takmičenje  “Festival skupnog muziciranja (hor – orkestar)”, 1. mjesto u kategoriji hor a capella, 1. mjesto u kategoriji hor uz pratnju orkestra
 • 17.04.2017. godine – Kantonalno takmičenje iz engleskog jezika, 1. mjesto (Edo Selak)
 • 15.04.2017. godine – Šahovski turnir učenika/učenica osnovnih škola, srebrena medalja (Lana Dardagan), bronzana medalja (Emin Grebić)
 • 10.04.2017. godine – Kantonalno takmičenje iz fizike, 2. mjesto ekipno (Haris Imamović i Aiša Muhić VIII razredi, Sandro Paradžik, Amina Mujezinović i Sandi Vujaković IX razredi)
 • 07.04.2017. godine – Kantonaln takmičenje iz Matematike, 1. mjesto VIII razredi (Haris Imamović), 8. mjesto IX razredi (Sandro Paradžik)
 • 23.03.2017. godine – Kantonalno takmičenje iz Islamske vjeronauke, 1. mjesto IX razredi (Berina Musić)
 • 21.03.2017. godine – Kantonalno takmičenje iz Islamske vjeronauke, 2. mjesto VIII razredi (Aiša Muhić)
 • 01.04.2017. godine – Općinsko takmičenje “Projekt građanin”, 1. mjesto (Kostić, Martina i Korjenić, Ensar (I grupa), Zahirović, Ena i Zeljković, Hanan (II grupa), Paradžik, Dajana i Saračević, Affan (III grupa) i Buljina, Nejra i Kujović, Ermin. Rezervni članovi/članice ekipe bili su Balihodžić, Ena i Dedović, Rijad, rad na prikupljanju dokumentacije i uređenju panoa Tabaković, Ena i Zahirović, Inaja)
 • 29.03.2017. godine – Općinsko takmičenju „Festival skupnog muziciranja (hor-orkestar)“, 1. mjesto u kategoriji Hor uz pratnju orkestra, 1. mjesto u kategoriji Hor bez instrumentalne pratnje – a capella
 • 25.03.2017. godine – Općinsko takmičenje iz poznavanja pružanja prve pomoći, ekipno 2. mjesto (Lamija Gološ, Boris Jovanović, Andrea Jovanović, Semin Mulavdić, Emina Fehratović i Ajla Delić)
 • 22.03.2017. godine – Općinsko takmičenje iz Geografije 6. mjesto (Tarik Đapo), ekipno 2. mjesto, IX razred
 • 15.03.2017. godine – općinsko takmičenje iz Fizike 2. mjesto (Amina Mujezinović) i 3. mjesto (Sandro Paradžik) u kategoriji IX razreda, 1. mjesto (Haris Imamović) i 3. mjesto (Aiša Muhić) u kategoriji VIII razreda
 • 09.03.2017. godine – općinsko takmičenje iz Matematike 1. mjesto (Sandro Paradžik) i 4. mjesto (Dajana Paradžik) u kategoriji IX razreda, 1. mjesto (Haris Imamović), 4. mjesto (Jasmina Strujić), 5. mjesto (Esma Kurtović) u kategoriji VIII razreda i 1. mjesto ekipno
 • 08.12.2016. godine – 3. mjesto za literarni rad na temu: “Mijenjam sebe – mijenjam svijet” (Boris Jovanović)
 • 24.11.2016. godine – 3. mjesto ekipno na takmičenju “Znanjem gradi BiH”
 • 10.11.2016. godine – XX općinsko takmičenje Crvenog križa 2. mjesto ekipno (Eda Baralić, Adi Deović i Lamija Gološ)
 • 28.10.2016. godine – na konkursu “Mladi i naslijeđe” učenik IX2 Boris Jovanović osvojio je 3. mjesto za literarni rad na temu “Materijalno i nematerijalno naslijeđe moga zavičaja”

Školska 2015/2016. godina

 • 05.05.2016. godine – Državno takmičenje iz vjeronauke – treće mjesto
 • 2016. godine – Federalno takmičenje iz fizike, 3. mjesto u kategoriji VIII razreda (Sandro Paradžik)
 • 14.05.2016. godine – Fedaralno takmičenje iz Matematike – drugo i treće mjesto u kategoriji VII razreda (Haris Imamović i Jasmina Strujić) – peto mjesto u kategoriji VIII razreda (Sandro Paradžik) i plasman na Juniorsku matematičku olimpijadu BiH
 • 21.04.2016. godine – Kantonalno takmičenje iz Matematike – drugo mjesto u kategoriji VII razreda (Haris Imamović) – šesto mjesto u kategoriji VIII razreda (Sandro Paradžik) – prvo mjesto ekipno i plasman na federalno takmičenje
 • 05.04.2016. godine – Kantonalno takmičenje iz Vjeronauke – četvrto mjesto u kategoriji VIII razreda (Berina Musić) – drugo mjesto u kategoriji IX razreda (Hena Gojak)
 • 22.12.2015. godine – Kantonalno takmičenje u literarnom stvaralaštvu – prvo mjesto (Boris Jovanović)
 • 15.04.2016. godine – Općinsko takmičenje iz naučno-tehničkog stvaralaštva – treće mjesto ekipno
 • 14.04.2016. godine – Općinsko takmičenje iz Matematike – drugo, treće i četvrto mjesto u kategoriji VII razreda (Esma Kurtović, Haris Imamović i Jasmina Strujić) – prvo i drugo mjesto u kategoriji VIII razreda (Sandro i Dajana Paradžik) – prvo mjesto ekipno
 • 08.04.2016. godine – Općinsko takmičenje iz Fizike – treće mjesto ekipno u kategoriji VIII i IX razreda
 • 07.04.2016. godine – Općinsko takmičenje iz Geografije – prvo mjesto u kategoriji IX razreda (Hena Gojak) – prvo mjesto ekipno
 • 17.12.2015. godine – Emina Šahbaz proglašena najuspješnijom takmičarkom iz naše škole u oblasti tehničke kulture.
 • 14.12.2015. godine – Općinska smotra folklora – osvojeno drugo mjesto (učenici: Ali Šabeta, Ahmed Hasaković, Ajdin Šehić, Faruk Brdarić, Merjem Šabeta, Nejra Pleh, Azra Bujak, Ilma Delić, Lamija Ramić, Iman Hasaković, Lamija Hamamdžić, Melisa Sejdić, Berina Šabeta, Lemana Čamdžija, Minela Ombaša, Amra Muhamedbegović, Anesa Maslan, Hena Muharemović, Iris Vrdoljak, Adna Buljubašić, Iman Šabeta i Tajra Hebibović)
 • 12.11.2015. godine – Općinsko takmičenje „Upozoravanje na mine“ – prvo mjesto (učenici Semin Mulavdić, Ajla Grbić i Lamija Katana)
 • 16.10.2015. godine – Povodom dana dječije nedjelje i dana knjige, učenica Saida Kurtanović je osvojila drugo mjesto u kategoriji literarnih radova (Kantonalno takmičenje)
 • 22.09.2015. godine – U sklopu manifestacije „Dan bez automobila“, Benjamin Bilalović je osvojio treće mjesto u vožnji slalom

Školska 2014/2015. godina

 • Eksterna matura – najbolji u Kantonu Sarajevo
 • Općinsko takmičenje iz fizike – 3. mjesto
 • Općinsko takmičenje iz geografije – 1. mjesto
 • Općinsko takmičenje iz informatike – 2. mjesto
 • Općinsko takmičenje iz matematike – 1. mjesto (VII razred)
 • Općinsko takmičenje Prva pomoć – 2. mjesto
 • Smotra tehničkog stvaralaštva – 3. mjesto
 • Općinsko takmičenje, odbojka – 1. mjesto
 • Učešće na brdsko-biciklističkoj trci „Fikret Krakonja“
 • Međuškolsko takmičenje iz matematike – 1. mjesto (VI razred)
 • Kantonalno sportsko takmičenje – košarka – 3. mjesto
 • Kantonalno takmičenje iz engleskog jezika – 1. mjesto
 • Kantonalno takmičenje iz njemačkog jezika – 9. mjesto
 • Kantonalno takmičenje iz vjeronauke – 1. mjesto
 • Odbojka, djevojčice – 2. mjesto (u organizaciji „Yunus Emre“)
 • Dječaci, mali nogomet – 3. mjesto (u organizaciji „Yunus Emre“)
 • Kantonalno takmičenje iz fizike – 3. i 4. mjesto
 • Kantonalno takmičenje iz matematike – 4. mjesto (VII razred)
 • Kantonalni atletski kup – 1. mjesto
 • Smotra tehničkog stvaralaštva – 1. mjesto
 • Proljetni kros Ilidža – 3. mjesto
 • „Znanjem gradim BiH“ – 2. mjesto
 • Revija kulturno-umjetničkog stvaralaštva Kantona – recital „Izbjeglica“ – najuspješnija tačka
 • Regionalno takmičenje iz vjeronauke – 1. mjesto
 • Federalno takmičenje iz engleskog jezika – 3. mjesto
 • Federalno takmičenje iz matematike – 3. mjesto (VII razred)
 • Federalno takmičenje iz fizike – 6. i 7. mjesto
 • Državno takmičenje, dramsko stvaralaštvo – nagrada za najbolju ansambl igru („Ježeva kućica“)
 • Državno takmičenje iz vjeronauke – 1. mjesto
 • Smotra tehničkog stvaralaštva – 1. mjesto
 • Međunarodno takmičenje iz vjeronauke – 2. mjesto

Školska 2013/2014. godina

 • Općinsko takmičenje  iz fizike – 1. mjesto
 • Općinsko takmičenje „Projekt građanin“ – 2. mjesto
 • Općinsko takmičenje iz geografije – 1. mjesto ekipno, 3. mjesto pojedinačno
 • Općinsko takmičenje iz informatike – 2. mjesto
 • Općinsko takmičenje, Crveni križ – 1. mjesto
 • Općinsko takmičenje iz matematike – 1. mjesto
 • Općinsko takmičenje iz tehnike – 1. mjesto
 • Općinsko takmičenje iz saobraćaja – 3. mjesto
 • Literarni rad „Moja Općina“ – 1. i 3. mjesto
 • Kantonalno takmičenje iz vjeronauke – 1. mjesto
 • Kantonalno takmičenje iz engleskog jezika – 5. mjesto
 • Kantonalno takmičenje iz fizike – 1. mjesto
 • Revija kulturno-umjetničkog stvaralaštva – ples – 1. mjesto
 • Kantonalno takmičenje iz tehnike – 1. mjesto
 • Kantonalno takmičenje iz matematike – 1. mjesto (IX razred)
 • Federalno takmičenje iz matematike – 1. mjesto
 • Federalno takmičenje iz fizike – 1. i 2. mjesto
 • Festival dječijeg teatra BiH – Nagrada žirija za najbolju predstavu, nagrada za primjenu novih teatarskih formi u dječijem teatru, nagrada za doprinos i učešće u dramskom stvaralaštvu nastavnici Meidi Bešić
 • Balkanijada iz matematike u Ohridu – srebro
 • Sarajevska zima – likovni rad, 1. mjesto

Školska 2012/2013. godina

 • Izrada prečistača zraka
 • Općinsko takmičenje iz fizike – 1.mjesto ekipno (dva prva mjesta)
 • Općinsko takmičenje iz informatike – 2.mjesto ekipno
 • Općinsko takmičenje „Civitas“ – 1.mjesto ekipno
 • Općinsko takmičenje Prva pomoć – 4.mjesto ekipno
 • Smotra naučno-tehničkog stvaralaštva – 1.mjesto ekipno
 • Općinsko takmičenje iz matematike – 1.mjesto ekipno (dva prva mjesta i jedno drugo)
 • Općinsko takmičenje, Odbojka dječaci – 1.mjesto ekipno
 • Općinsko takmičenje, Odbojka djevojčice – 3.mjesto ekipno
 • Općinsko takmičenje, geografija – 3.mjesto ekipno
 • Kantonalno takmičenje iz matematike – dva prva mjesta
 • Kantonalno takmičenje iz engleskog jezika – 1.mjesto
 • Kantonalno takmičenje iz vjeronauke – 1.mjesto
 • Kantonalno takmičenje, odbojka – 4.mjesto
 • Kantonalno takmičenje „Civitas“ – 1.mjesto
 • Kantonalno takmičenje iz fizike – 2.mjesto ekipno
 • Kantonalno takmičenje iz tehnike – 5.mjesto
 • Kantonalno takmičenje iz njemačkog jezika – 4.mjesto
 • Federalno takmičenje, vjeronauka – 2.mjesto
 • Federalno takmičenje iz matematike – 1. i 2.mjesto
 • Državno takmičenje iz matematike – 5. i 6.mjesto
 • Festival dječijeg teatra, drama „Buđenje“ osvojila nagradu za dramu u cjelini, nagrada dječijeg žirija i nagrada za muzički element
 • Civitas – finalna smotra na državnom nivou
 • Državna smotra naučno-tehničkog stvaralaštva – 1.mjesto
 • Dani inovativnih nastavnika KS – 4.mjesto (Mirsad Dumanjić)
 • Pohvala na Balkanijadi iz matematike

Školska 2011/2012. godina

 • Matematika – dva 1. mjesta, 2.mjesto, 3. mjesto
 • Fizika – ekipno peto mjesto – jenad učenik se plasirao na kantonalno takmičenje
 • Civistas – „Projekt građanin“- 2. mjesto
 • Informatika- 3.mjesto
 • Geografija-3.mjesto ekipno
 • Odbojka-1.mjesto muška odbojka
 • Orkestar-3.mjesto
 • Atletika-3.mjesto ekipno
 • Tehnika-ekipno 3.mjesto
 • Folklor-1.mjesto na Festivalu folklora
 • Matematika-1.mjesto – pojedinačno
 • Engleski jezik-4.mjesto
 • Njemački jezik-17.mjesto
 • Lektira-2.mjesto
 • Tehnika-1.mjesto
 • Matematika-4., 5. i 6.mjesto
 • Matematika-3.mjesto i 2.nagrada, 5.mjesto- 3.nagrada
 • Učešće na takmičenju iz engleskog jezika
 • Tehnika-2.mjesto
 • Učešće na X juniorskoj matematičkoj olimpijadi – 17.mjesto
 • Prvo mjesto na 15. Festivalu dječijeg teatra Bosne i Hercegovine
 • Ekološki on-line kviz – ušli u najuži krug

Školska 2010/2011. godina

 • Literarni rad – I mjesto (Amina Gološ)
 • Fizika – I i III mjesto
 • Hor – I mjesto
 • Matematika – II mjesto
 • Tehnika – II mjesto
 • Znanje o zaštiti od mina – III mjesto
 • Saobraćaj – I i dva II mjesta (Emina Tahirović, Adelisa Lanica i Nidal Čaušović)
 • Odbojka – II mjesto (ekipno, dječaci)
 • Odbojka – IV mjesto (ekipno, djevojčice)
 • Atletika – II mjesto (ekipno)
 • Geografija – I, II i IV mjesto
 • Engleski jezik – I mjesto (Hana Bezdrob)
 • Tehnika – I mjesto (ekipno)
 • Matematika – II mjesto
 • Fizika – III mjesto (ekipno)
 • Geografija – II mjesto (ekipno)
 • Literarni radovi – III mjesto.
 • Saobraćaj – IV mjesto (Emina Tahirović)
 • Likovni rad – “Bezbjednost u saobraćaju” – II mjesto (Amar Kurić)
 • Matematika – III mjesto (Emina Tahirović)
 • Engleski jezik- IV mjesto (Hana Bezdrob)
 • BH Pošta – IV mjesto
 • Državna takmičenja:
 • Pismo Malom Princu – II mjesto (Boris Jovanovski)
 • Tehnički odgoj – I mjesto (ekipno)
 • Matematika – IV mjesto (Kemal Mustafić)
 • Strip – III mjesto

Školska 2009/2010. godina

 • Informatika – I mjesto (ekipno)
 • Matematika – III mjesto pojedinačno, ekipno I mjesto (VIII)
 • Fizika – I i II mjesto (VIII)
 • CIVITAS – I mjesto
 • Monodrama – I mjesto
 • Tehnički odgoj – III mjesto ekipno
 • Atletika – I mjesto ekipno
 • Saobraćajno-obrazovno takmičenje – I i III mjesto (pojedinačno i ekipno)
 • Malonoglometni turnir – I mjesto
 • Prvo mjesto na Drugom plivačkom mitingu za učenike osnovnih škola naše općine
 • Četvrti festival folklora novosarajevskih osnovnih škola – I mjesto
 • Informatika – IV mjesto ekipno, II mjesto pojedinačno
 • Matematika – III mjesto pojedinačno
 • Fizika – IV mjesto ekipno
 • Tehnički odgoj – I mjesto ekipno – plasman na federalno takmičenje
 • CIVITAS – IV mjesto
 • NESTLE ADRIATIC – atletski kup za osnovne škole – dva druga mjesta, plasman u finale
 • finale Atletskog kupa – I i V mjesto
 • Saobraćajno-obrazovno takmičenje – III mjesto ekipno
 • Diploma za postignute rezultate u projektu “Sarajevski mostovi u slici i riječi”, kategorija slikarstvo
 • Njemački jezik – 19. i 20. mjesto
 • Engleski jezik – 11. mjesto
 • Matematika – I mjesto
 • Atletika – I mjesto
 • dvije diplome za učešće na 11. međunarodnoj izložbi ideja, inovacija i stvaralaštva
 • Literarni konkurs “Pismo Malom Princu” – I mjesto
 • Prvo mjesto na 13. festivalu dječijeg teatra BiH za najbolju predstavu u cjelini
 • Naučno-tehničko stvaralaštvo mladih – I mjesto ekipno
 • učešće na Matematičkoj olimpijadi – IX mjesto
 • Učešće na Državnom takmičenju iz matematike

Školska 2008/2009. godina

 • Fizika – I mjesto – Rijad Muminović (VII razred), I mjesto – Adis Hasanbašić (VIII razred), II mjesto – Kenan Baždar (Općinsko takmičenje), III mjesto – Rijad Muminović (Kantonalno takmičenje), V mjesto (Federalno takmičenje)
 • Matematika – I mjesto – Adis Hasanbašić, II mjesto – Nudžeim Selimović, III mjesto – Rijad Muminović, I mjesto ekipno (Općinsko takmičenje), II mjesto – Rijad Muminović, III mjesto – Adis Hasanbašić (Kantonalno takmičenje), III mjesto – Rijad Muminović (Federalno takmičenje)
 • Informatika – V mjesto ekipno (Općinsko takmičenje)
 • Drama – I mjesto (Općinsko takmičenje), II mjesto (Kantonalno takmičenje)
 • Monodrama – I mjesto (Općinsko takmičenje), II mjesto (Kantonalno takmičenje)
 • Folklor – I mjesto (Općinsko takmičenje), III mjesto (Kantonalno takmičenje)
 • Vokalna grupa – I mjesto (Općinsko takmičenje), II mjesto (Kantonalno takmičenje)
 • Orkestar – III mjesto (Općinsko takmičenje)
 • Moderni ples – III mjesto (Općinsko takmičenje)
 • Recital – III mjesto (Općinsko takmičenje)
 • Tehnički odgoj – I mjesto – ekipno (Općinsko takmičenje), IV mjesto – ekipno (Kantonalno takmičenje)
 • Geografija – I mjesto ekipno, II mjesto – Mirza Čakarić, III mjesto – Berbić Eldar (Općinsko takmičenje)
 • Civitas – II mjesto (Općinsko takmičenje)
 • Odbojka – IV mjesto (Općinsko takmičenje)
 • Saobraćajna kultura – I mjesto – Asmir Džubur i Novalija Hana, II mjesto – Osmanagić Tahir i Arnela Herenda (Općinsko takmičenje), II mjesto ekipno, III mjesto – Asmir Džubur (Kantonalno takmičenje)
 • Pismo Malom Princu – II mjesto za literarni rad – Adi Omanović, III mjesto – Ada Džanko (Državno takmičenje)
 • Festival meda i čaja – III mjesto – Emina Džidić
 • Atletika – I mjesto – štafeta 4×100, dječaci, I mjesto – štafeta 4×100, djevojčice, I mjesto 300m – Sarah Krezić, I mjesto 300m – Nedim Lepir, II mjesto 60m – Ena Kaćunović, II mjesto 600m – Hana Novalija, II mjesto 1000m – Admir Šipilović, II mjesto skok udalj – Džan Jašarević, II mjesto kugla – Nejra Forto, II mjesto 60m – Sanel Perla.

Školska 2006/2007. godina

 • Fizika – I mjesto – Sead Delalić, II mjesto – Faris Čakarić, III mjesto – Nejra Džemidžić (Općinsko takmičenje), IV mjesto ekipno (Kantonalno takmičenje)
 • Matematika – I mjesto – Nudžeim Selimović i Faris Čakarić, II mjesto Hana Mekić, III mjesto – Sead Delalić (Općinsko takmičenje), I mjesto – Sead Delalić (Kantonalno takmičenje)
 • Informatika – I mjesto ekipno (Općinsko takmičenje)
 • Drama – I mjesto (Općinsko takmičenje), II mjesto (Kantonalno takmičenje)
 • Monodrama – I mjesto (Općinsko takmičenje), II mjesto (Kantonalno takmičenje)
 • Folklor – I mjesto (Općinsko takmičenje), III mjesto (Kantonalno takmičenje)
 • Vokalna grupa – I mjesto (Općinsko takmičenje), II mjesto (Kantonalno takmičenje)
 • Orkestar – III mjesto (Općinsko takmičenje)
 • Moderni ples – III mjesto (Općinsko takmičenje)
 • Recital – III mjesto (Općinsko takmičenje)
 • Tehnički odgoj – I mjesto (Općinsko takmičenje), I mjesto – Rijad Muminović, II mjesto – Kerim Škaljić (Kantonalno takmičenje), II mjesto – Rijad Muminović (Državno takmičenje)
 • Geografija – I mjesto – Lamija Fazlić (Općinsko takmičenje)
 • Civitas – I mjesto (Općinsko takmičenje), I mjesto (Kantonalno takmičenje)
 • Odbojka – I mjesto (Općinsko takmičenje)
 • Knjiga je moj najbolji prijatelj – I mjesto za najbolji grafikon (Općinsko takmičenje)
 • Saobraćajna kultura – I mjesto (Općinsko takmičenje)
 • Pismo Malom Princu – I mjesto za literarni rad (Državno takmičenje)
 • Festival meda i čaja – III mjesto – Emina Džidić

Školska 2005/2006.godina

 • Košarkaška sekcija – djevojčice-III mjesto na Općinskom takmičenju
 • Likovna radionica- III nagrada Sarajevska zima
 • Informatička sekcija-III mjesto na Općinskom takmičenju
 • CIVITAS- I mjesto na Općinskom takmičenju, III mjesto na Kantonalnom takmičenju
 • Vokalna grupa – I mjesto na Općinskom takmičenju, III na Kantonalnom nivou
 • Dramska sekcija – I mjesto na Općinskom i I mjesto na Kantonalnom nivou
 • Folklor – I mjesto na Općinskom takmičenju, II na Kantonalnom nivou
 • Monodrama- II mjesto na Općinskom takmičenju
 • Slobodni ples- II mjesto na Općinskom takmičenju , II na Kantonalnom nivou
 • Recital- III mjesto na Općinskom takmičenju
 • Geografska sekcija- II mjesto na Općinskom takmičenju
 • Matematicka sekcija – I mjesto u kategoriji V razreda i I mjesto u kategoriji VII razreda na Općinskom takmičenju, I mjesto u Federaciji – VII razred
 • Atletika-II mjesto na Atletski kup Kantona Sarajevo
 • Likovna radionica- III mjesto na konkursu Andre Malraux
 • Putovanje – Drama
 • Dobili smo hor “Sarajevski dječaci”

Školska 2004/2005.godina

 • Likovni radovi -I mjesto na takmičenju povodom Međunarodnog dana Dunava
 • Informatička sekcija – II mjesto na Općinskom takmičenju
 • Odbojka – III mjesto na Općinskom takmičenju
 • Informatika – II mjesto na Općinskom takmičenju
 • Tehnički odgoj – III mjesto na Općinskoj smotri naučno-tehničkog i sportsko-tehničkog stvaralaštva
 • Vokalna grupa – I mjesto na Općinskom takmičenju, II mjesto na Kantonalnom takmičenju
 • Dramska sekcija – I mjesto na Općinskom takmičenju, I mjesto na Kantonalnom takmičenju
 • Folklor – I mjesto na Općinskom takmičenju, I mjesto na Kantonalnom takmičenju
 • Monodrama – II mjesto na Općinskom takmičenju, II mjesto na Kantonalnom takmičenju
 • Recital – III mjesto na Općinskom takmičenju
 • Matematička sekcija – II mjesto na Općinskom takmičenju (V razred), I mjesto – VI razred
 • Atletika – II mjesto ekipno na Općinskom takmičenju
 • CIVITAS – II mjesto na Općinskom takmičenju
 • Hayatovci – superfinale – kviz – II mjesto

Školska 2003/2004. godina

 • Mali literati – Najbolji literarni rad na Kantonu (Budi mi drug), II nagrada na takmičenju Sarajevska zima
 • Dramska sekcija – II mjesto na Općinskom i III mjesto na Kantonalnom takmičenju
 • Mala dramska – I mjesto na Kantonalnom takmičenju
 • Recitatorska sekcija – III mjesto na Općinskom takmičenju
 • Likovna sekcija – Forum Barcelona – tri nagrade, I mjesto za Dan općine
 • Fotosekcija – II nagrada na Međunarodnom takmičenju, I mjesto na smotri tehničkog stvaralaštva u Kantonu Sarajevo
 • Vokalna grupa – I mjesto na Općinskom takmičenju, II na Kantonalnom nivou
 • Folklor – I mjesto na Općinskom takmičenju, I na Kantonalnom nivou
 • Moderni ples – I mjesto na Općinskom takmičenju
 • Matematička sekcija – I mjesto u kategoriji V razreda na Općinskom takmičenju
 • Građevinsko-modelarska sekcija – I mjesto na Smotri tehničkog stvaralaštva (Kanton)
 • Sabraćajna sekcija – I mjesto na Općinskom takmičenju, I i III mjesto na Kantonalnom takmičenju
 • Odbojkaška sekcija – I mjesto na Općinskom takmičenju, IV mjesto na Kantonalnom takmičenju
 • Likovna radionica – II nagrada – Sarajevska zima
 • Atletika – III mjesto (Atletski kup na nivou Kantona)
 • CIVITAS – III mjesto na Općinskom takmičenju
 • Mladi tehničari – II mjesto – Srebrni točak na Općinskom takmičenju

Školska 2002/2003. godina

 • Dramska sekcija – I mjesto na Općinskom i Kantonalnom takmičenju
 • Mala dramska sekcija – I mjesto na Općinskom i III mjesto na Kantonalnom takmičenju u monodrami
 • Likovna sekcija – Nagrada na međunarodnom nivou – Bitola
 • Vokalna grupa – I mjesto na Općinskom takmičenju, I na kantonalnom nivou
 • Folklor – I mjesto na Općinskom takmičenju
 • Moderni ples – I mjesto na Općinskom takmičenju i I mjesto na Kantonalnom takmičenju
 • Matematička sekcija – III mjesto na Općinskom takmičenju, II mjesto ekipno
 • Mladi fizičari – II i III mjesto na Općinskom takmičenju
 • Košarkaška sekcija – III mjesto na Općinskom takmičenju – djevojčice
 • Odbojkaška sekcija – I mjestona Općinskom takmičenju – dječaci
 • Likovna radionica – I i II mjesto (Dijete i ljekar)
 • CIVITAS – III mjesto na Općinskom takmičenju
 • Mladi tehničari – I mjesto na Općinskom takmičenju, II i III na Kantonalnom takmičenju, IX na Federalnom takmičenju

Školska 2001/2002. godina

 • Literarna sekcija – I mjesto Kantonalnom takmičenju
 • Lutkarska sekcija – II mjesto na Općinskom takmičenju
 • Fotosekcija – I mjesto na Općinskom takmičenju (Naučno-tehničko stvaralaštvo)
 • Filmska i videosekcija – I mjesto na Općinskom takmičenju (Naučno-tehničko stvaralaštvo)
 • Vokalna grupa – I mjesto na Općinskom takmičenju, I na Kantonalnom nivou
 • Folklor – I mjesto na Općinskom takmičenju
 • Mali folklor – I mjesto na Općinskom takmičenju
 • Moderni ples – III mjesto na Općinskom takmičenju
 • Informatika – II mjesto na Općinskom takmičenju
 • Sabraćajna sekcija – II mjesto na Općinskom takmičenju
 • Atletika – I mjesto djevojčice, II i III mjesto dječaci (Općinski nivo)
 • CIVITAS – I mjesto na Općinskom i I mjesto na Kantonalnom takmičenju, III mjesto na Državnom nivou
 • Mladi tehničari – I mjesto na Kantonalnom takmičenju, 6 drugih mjesta i 5 trećih mjesta u raznim disciplinama.

 

Školska 2000/2001. godina

 • Literarna sekcija – I mjesto: Ekološko pismo na Općinskom takmičenju
 • Fotosekcija – III mjesto (Mladi i naslijeđe)
 • Vokalna grupa – I mjesto na Općinskom takmičenju, II na Kantonalnom nivou
 • Mali folklor – I mjesto na Kantonalnom takmičenju
 • Matematička sekcija – I mjesto na Općinskom takmičenju
 • Informatika – I mjesto na Općinskom takmičenju
 • Mladi fizičari – II i III mjesto na Općinskom takmičenju
 • Odbojkaška – I mjesto na Općinskom takmičenju, II na Kantonalnom takmičenju
 • CIVITAS – I mjesto na Općinskom i I mjesto na Kantonalnom takmičenju, učešće na Državnom
 • Mladi tehničari – III mjesto na Općinskom takmičenju
 • Prva pomoć – II mjesto na Općinskom takmičenju
 • 5 Plus – Škola za primjer

Školska 1999/2000. godina

 • Dramska sekcija – I mjesto na Općinskom i Kantonalnom takmičenju
 • Vokalna grupa – I mjesto na Općinskom takmičenju
 • Folklor – I mjesto na Općinskom takmičenju
 • Ekološka sekcija – II i III mjesto na Kantonalnom takmičenju (literarni radovi – Pokret gorana)
 • Matematička sekcija – I mjesto na Općinskom i Kantonalnom takmičenju, a četvrto na Federalnom takmičenju
 • Mladi fizičari – III mjesto na Općinskom takmičenju
 • Saobraćajna – IV mjesto na Kantonalnom takmičenju
 • Odbojkaška – I mjesto na Općinskom takmičenju
 • Atletika – I, II i III mjesto na Općinskom takmičenju
 • CIVITAS – I mjesto na Općinskom i Kantonalnom takmičenju, učešće na Državnom
 • Mladi tehničari – I mjesto na Općinskom takmičenju, II na Kantonalnom takmičenju, IV na Federalnom takmičenju
 • Prva pomoć – II mjesto na Općinskom takmičenju