Kantonalna takmičenja

ŠKOLSKA 2017/2018. GODINA

  • 21.03.2018. godine – takmičenje iz matematike, 1. mjesto IX razred (Haris Imamović), 6. mjesto IX razred (Jasmina Strujić), 7. mjesto IX razred (Esma Kurtović)
  • 13.03.2018. godine – takmičenje iz vjeronauke, 2. mjesto IX razred (Aiša Muhić)
  • 18.11.2017. godine – takmičenje “Upozoravanje na mine”, 2. mjesto ekipno, (Lejla Maksumić, Ajla Salman i Merjem Bikić)

Kontakt

Osnovna škola “Čengić-Vila 1” Sarajevo
Dr. Fetaha Bećirbegovića br. 2
71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Tel: 00387 33 678-220, 677-872, 678-285 (biblioteka)
Fax: 00387 33 678-220