Poštovani roditelji,

Polazak djeteta u školu je važan dogadaj u životu Vašeg djeteta i obitelji u cjelini. Škola postaje značajan dio života tokom niza godina. Zato želimo da Vas upoznamo s Vašim pravima i obavezama:

 • Roditelji imaju pravo biti obaviješteni o ponašanju i ocjenama svoga djeteta najmanje jednom mjesečno na roditeljskim ili informativnim sastancima koje održava razrednik Vašeg djeteta.
 • Ukoliko se ukaže potreba, možete tražiti razgovor preko razrednika s drugim nastavnicima.
 • Također možete zakazati razgovor kod pedagoga ili direktora škole o preblemu koji želite riješiti.
 • Ako želite predočiti neke ideje za unapređenje rada škole, to možete učiniti na roditeljskom sastanku ili preko Savjeta roditelja. Iz svakog razreda postoji po jedan predstavnik Savjeta roditelja. Predstavnik Savjeta roditelja je član Upravnog odbora škole.
 • Ako želite pomoći školi na bilo koji način, upišite se na resursnu listu roditelja
 • Ukoliko niste zadovoljni zaključnom ocjenom iz pojedinog predmeta ili vladanja, možete se pismeno žaliti Nastavničkom vijeću koje je dužno razmatrati prigovor, te formirati komisiju koja će ispitati Vaše dijete. Možete tražiti izuzeće nastavnika/nastavnice koji je prethodno ocijenio/ocijenila Vaše dijete.

Roditelji su odgovorni za:

 • Redovan dolazak svoje djece u školu
 • Ponašanje svoje djece u školi
 • Učenje svoje djece

Zato trebaju:

 • Uvijek obavijestiti razrednika ukoliko je dijete spriječeno doći u školu i predočiti razloge
 • Redovno se informirati o napretku svoga djeteta (najmanje jednom mjesečno)
 • Pomoći djetetu u učenju
 • Informirati se o radu škole u cjelini