Dokumenti

Pravilnik o praćenju, vrednovanju i ocjenjivanju učenika osnovnih i srednjih škola Kantona Sarajevo (08.06.2018.)

Pravila Škole (25.06.2015.)

Izmjena i dopuna Pravila Škole (25.12.2016.)

Etički kodeks

Sokratova zakletva

Kodeks odjevanja uposlenika (23.02.2009.)

Kodeks odjevanja i ukrašavanja učenika

Protokol o postupanju Škole u situacijama nasilja (april 2011.)

Nastavni planovi i programi

Škola za sve – Brošura

Konvencija o pravima djeteta – Brošura

Dnevnik jedne djevojke

Dnevnik jednog momka

Etika i antikorupcija – Kurikulum i priručnik (1 – 4. razred osnovne škole)

Etika i antikorupcija – Kurikulum i priručnik (5 – 9. razred osnovne škole)