Zakoni, pravilnici, uredbe i odluke

Zakoni

Pravilnici

Uredbe

Odluke

Plan integriteta

Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta

PRAVILNIK O RADU JAVNE USTANOVE OSNOVNE ŠKOLE “ČENGIĆ VILA I”

Pravila škole

Pravila škole

Etički kodeks

Etički kodeks

Školski odbor

Školska 2019/2020. godina

Školska 2020/2021. godina

Kodeks odijevanja uposlenika

Kodeks odijevanja

Kodeks odijevanja i ukrašavanja učenika

Kodeks odijevanja

Protokol o postupanju škole u slučajevima nasilja

Protokol

Nastavni planovi i programi

Nastavni planovi i programi

Škola za sve – brošura

Škola za sve

Konvencija o pravima djeteta

Konvencija o pravima djeteta 

Dnevnik jedne djevojke

 

Dnevnik jednog momka

 

Etika i antikorupcija – Kurikulum i priručnik (1 – 4. razred osnovne škole)

 

Etika i antikorupcija – Kurikulum i priručnik (5 – 9. razred osnovne škole)