Aktivnost učenika Dramske sekcije

23.10.2023.

Naši Kenan i Uma su umjetnici lijepog govora. Učenici Dramske sekcije snimili su mali dio svojih aktivnosti. 👏