Članovi Ekološke sekcije posjetili Reciklažno dvorište KJKP “RAD”

26.11.2023.

Dana, 20.11.2023. godine članovi Ekološke sekcije naše škole su posjetili Reciklažno dvorište KJKP “RAD”. Ovom posjetom su ponovili ranija znanja i iskustva o reciklaži, te praktičnim primjerima i predavanjem o ovoj temi nastavili na razvijanju ekološke svijesti.