Izložba “Put života”

28.05.2024.

Članovi Historijske sekcije su 14.5.2024. godine posjetili Historijski muzej i prisustvovali otvaranju izložbe “Put života”. Riječ je o novoj muzejskoj postavci koja je nastala u saradnji Historijskog muzeja BiH i Općine Novo Sarajevo.
Izložba “Put života” govori o glavnoj komunikacijskoj trasi opkoljenog Sarajeva koja je uspostavljena kako bi se izbjegla Aleja snajpera, vjerovatno najvažnija referentna tačka na mapi opsade. Odvijanje života i aktivnosti na Putu života ne samo da oslikavaju život građana pod opsadom nego govore i o fizičkoj transformaciji grada.