Edukacija

Organizator

Naziv teme stručnog usavršavanja

Učesnici

Datum realizacije

EU „Kurikulum za transparentnost, kurikulum  za odgovornost“ „Antikorupcija u nastavi“ Almira Hadžić Gološ

Nastavnica historije Z. M. M.

24. i 25.08.2015.
„DUGA“ „Komunikacija u savremenom odgoju i obrazovanju“ Nermina Sabljica

Aida Muminović

21. i 22.10.2015.
„CENTROPA“ „Učenje o Historiji Jevreja, holokaustu, civilnog društav i interreligijskoj toleranciji zapadnog Balkana“ Z. M. M. 12. i 13.10.2015
Internacionalna škola Sarajevo „Jednodnevni trening fokusiran na dramu i debatu“ Ajša Šarić 24.10.2015.
„DUGA“ „Pedagozi kao motivatori odgojno-obrazovnog procesa“ Aida Muminović 11.12.2015.
„Crveni križ“ „Prva pomoć“ Elma Radončić 20.01.2016.
„Duga“ „Disleksija i disgrafija“ Maja Ključo

Enisa Džindo

Belma Softić

Arijana Behremović

Amila Curo

Alma Gotovac

Selma Šurković

Rejhana Markanović

Ferida Tarić

Mališp  Dragan

Elma Gagula –Šerifović

Vildana Jugo

Zlata Kafedžić

Almasa Halvadžija

Enisa Kubat

Jasna Bajrić-Ljubunčić

Nermina Sabljica

Aida Muminović

12.02.2016.
„Krila Nade“ „Uloga nastavnika u vršnjačkom nasilju“ Prisutni članovi Nastavničkog vijeća 29.01.2016.
„Krila Nade“ „Uloga roditelja u vršnjačkom nasilju“ Članovi Vijeća roditelja,  direktorica Nermina Sabljica i pedagogica Aida Muminović 09.02.2016.