Ogledni čas iz matematike

Ogledni čas iz matematike

Nastavnik Said Krantić održao je zanimljiv ogledni čas iz Matematike u odjeljenju VIII-4. Tema časa bila je “Pravougli koordinatni sistem u ravni. Rastojanje dvije tačke u pravouglom koordinatnom sistemu”. Uz primjenu aktivne i interkativne nastave, te primjenu savremenih nastavnih sredstava i pomagala, učenicima je na zanimljiv način prezentirana tema časa, a kroz primjere praktične primjene učenici su imali priliku rješavati interesantne zadatke. Čas je bio uspješan i zanimljiv, a učenici aktivni, o čemu svjedoče i prisutne kolegice i kolege Amna Delić, Dženan Liska, Medina Ćutahija, direktor Asmir Zukić i pedagogica Aida Muminović.

Kontakt

Osnovna škola “Čengić-Vila 1” Sarajevo
Dr. Fetaha Bećirbegovića br. 2
71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Tel: 00387 33 678-220, 677-872, 678-285 (biblioteka)
Fax: 00387 33 678-220