Stručno usavršavanje

30.01.2023.

Stručno usavršavanje s različitim temama korisnim za poboljšanje kvaliteta nastave je aktivnost kojoj se u našoj školi već godinama posvećuje posebna pažnja. Kolegice i kolege potrudile su se tokom mjeseca januara da pripreme predavanja za nastavno osoblje naše škole, na čemu su im svi izuzetno zahvalni.