Poziv za upis djece u prvi razred osnovne škole u školskoj 2023/2024. godini

Stručno usavršavanje

Stručno usavršavanje s različitim temama korisnim za poboljšanje kvaliteta nastave je aktivnost kojoj se u našoj školi već godinama posvećuje posebna pažnja. Kolegice i kolege potrudile su se tokom mjeseca januara da pripreme predavanja za nastavno osoblje naše škole,...
Poziv za upis djece u prvi razred osnovne škole u školskoj 2023/2024. godini

Kabineti u novom ruhu

Naše učenike i učenice na početku polugodišta dočekat ćemo u učionicama u kojima je postavljen novi parket, a obogaćene su i novim nastavnim pomagalima koji će nastavu u narednom periodu učiniti još kvalitetnijom i...